Monthly Archives: Duben 2019

DÚ 17. 4. 2019 – 1. ročník

  • Přes prázdniny koupit žákům nůžky a lepidlo. Někteří nemají ani jedno.
  • Dále přes prázdniny počítat a číst, aby to žáci nezapomněli. Domácí úlohy jsem nedávala, žáci mají minutovky a na četbu jim postačí slabikář.
  • Přeji všem krásné a pohodové Velikonoce plné klidu a odpočinku. Na žáky se budu zase těšit v úterý 23. 4. 2019! 🙂

17.4.2019 3. ročník

M – pracovní list vypočítat vajíčka

Aj – učit se z pracovního listu přivlastňovací zájmena a dodělat cv. 4

PO Velikonocích budeme psát velké písemky z MAtematiky a ČJ

DĚTI MAJÍ OKRUHY U SEBE

PŘEJU VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE

DÚ: 17. 4. 2019 – 2. ročník

  • Český jazyk

– po Velikonocích bude diktát a písemná práce:

– v úterý 23. 4. diktát

– ve středu 24. 4. písemná práce

– okruhy k písemné práci z ČJ:

– druhy vět

– tvrdé, měkké souhlásky (doplňování i, í/y, ý)

– doplňování u, ú, ů

– vlastní jméno x obecné jméno

– abeceda a řazení slov podle podle abecedy

– doplňování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

– souvětí, spojky (vypiš některé spojky, vymysli souvětí s danou spojkou).

  • Matematika

– písemnou práci budou psát ve čtvrtek 25. 4.

– okruhy k písemné práci z M:

– zaokrouhlování na desítky

– porovnávání čísel do 100

– sčítání a odčítání do 100

– násobení a dělení 1-8

– matematika prof. Hejného: děda lesoň, pavučiny, hadi, stavby z kostek

– geometrie: obvod, obsah, úsečka (bod leží, neleží, vyhledávání a zapisování úseček, měření úsečky).

16.4.2019

dnes úkoly nejsou, zítra si neberte učebnice budeme se učit z jiných materiálů

poslední dvě hodiny budeme mít tvořivé velikonoční dílny

DÚ, 4. třída, 16. 4. 2019

ČJ – pracovní list str. 64/1, 2 – 1. sloupeček

Příští úterý 23. 4. si děti můžou opravit pětiminutovky na převody jednotek (km – m, m – cm, l – cl)

Test z vlastivědy (PORÁŽKA ČECHŮ A TŘICETILETÁ VÁLKA) bude ve čtvrtek 25. 4.