Monthly Archives: Duben 2019

29.4.2019

Připomínám zítra jedeme do divadla učíme se první hodinu…doneste si sebou jen Matematiku, jinak nasvačíme se ve škole nebudeme si brát jídlo sebou…vezměte si vhodné oblečení…bude to placeno z třídního fondu…návrat bude kolem 13:00hod. Obědy dostanou děti až dojedeme.

 

Rovněž jsou zítra třídní schůzky od 13:00 do 16:00hod.

Pokud nemůžete dojít dejte mi vědět.

DÚ 29. 4. 2019 – 1. ročník

 • Zítra se jede do divadla. Pojede se až o půl 9, takže první hodina bude odučena. Vzít si s sebou diktátové sešity a slabikář. Svačit se bude po první vyučovací hodině a pak až ve 13:00 dojedeme na oběd. Do divadla si žáci vezmou pouze pití.
 • Zítra také proběhnou třídní schůzky od 13:30 do 16:00.
 • Písanka strana 26.
 • Matematika – učebnice strana 44.

DÚ, 4. třída, 29. 4. 2019

M – sešit domácí – převody jednotek

Zítra 30. 4. bude 1. vyučovací hodina – budeme mít matematiku – s sebou jen sešit školní a domácí. Poté se pojede autobusem do Zlína do divadla. Začátek představení v 10:00, návrat cca v 13:00. Oběd bude po příjezdu do školy.

Připomínám, že ve čtvrtek 2. 5. bude III. čtvrtletní písemná práce z matematiky.

Divadelní představení – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Dne 30. 4. 2019  se žáci pojedou podívat na divadelní představení „Sněhová královna“, které uvádí  Městské divadlo Zlín.dsc-0126dsc-0126

Žáci se budou učit jednu hodinu a pak odjedou autobusem do Zlína.  Divadlo začíná v 10 hod. a trvá dvě hodiny. Předpokládaný návrat žáků je  kolem 13. hodiny.  Oběd bude  posunut k příjezdu. Pak žáci půjdou na oběd a do družiny.

 

McDonlad´s Cup

stažený souborV pondělí 29. 4. a v úterý 30. 4. 2019 se nominovaní žáci zúčastní fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Uherském Brodě. Odjezd vlakem 7.24 hod., sraz 7.05 hod. u školy nebo 7.15 hod. na vlakovém nádraží Pitín. Návrat 13.29 popř. 14.49 hod. vlakem.

S sebou: sportovní oblečení, kopačky, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz. Cenné věci jen na vlastní odpovědnost.

Obědy doporučujeme odhlásit.

Nominace:

29. 4.  2019 – Pospíšil Michal, Berčík Antonín, Berčíková Adéla, Šašinková Gita, Kovářík Ondřej, Janůj Lukáš, Savara Lukáš, Michalčík Jiří

30. 4. 2019 – Berčík Matěj, Janůj Jan, Chmela Šimon, Kavka Petr, Pospíšilová Lucie, Šmotková Nikol, Urbánek Filip

DÚ 25. 4. 2019 – 1. ročník

 • Podívat se na sdělení v žákovské knížce na straně 29. Informace ohledně třídních schůzek.
 • Žáci dostali lístečky ohledně informací divadla. Přečíst a podepsat.
 • Slabikář strana 83 – četba.
 • Písanka strana 25.
 • Matematika – učebnice strana 43.

Domácí úkol – opakování z ČJ

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci Z ČESKÉHO JAZYKA  2. 5. 2019

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Zájmena

Domácí úkol – opakování M

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci z matematiky   29. 4. 2019

 1. Dělení
 2. Převody jednotek délka, času
 3. Rovnice
 4. Obvod, obsah geometrických útvarů
 5. Slovní úlohy
 6. Slovní úlohy na průměr
 7. Desetinná čísla – sčítání, odčítání
 8. Desetinná čísla – násobení, dělení
 9. Převody jednotek obsahu
 10. Autobus
 11. Biland
 12. Objem, povrch těles