Monthly Archives: Duben 2019

29.4.2019

Připomínám zítra jedeme do divadla učíme se první hodinu…doneste si sebou jen Matematiku, jinak nasvačíme se ve škole nebudeme si brát jídlo sebou…vezměte si vhodné oblečení…bude to placeno z třídního fondu…návrat bude kolem 13:00hod. Obědy dostanou děti až dojedeme.

 

Rovněž jsou zítra třídní schůzky od 13:00 do 16:00hod.

Pokud nemůžete dojít dejte mi vědět.

DÚ, 4. třída, 29. 4. 2019

M – sešit domácí – převody jednotek

Zítra 30. 4. bude 1. vyučovací hodina – budeme mít matematiku – s sebou jen sešit školní a domácí. Poté se pojede autobusem do Zlína do divadla. Začátek představení v 10:00, návrat cca v 13:00. Oběd bude po příjezdu do školy.

Připomínám, že ve čtvrtek 2. 5. bude III. čtvrtletní písemná práce z matematiky.

Domácí úkol – opakování z ČJ

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci Z ČESKÉHO JAZYKA  2. 5. 2019

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Zájmena

Domácí úkol – opakování M

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci z matematiky   29. 4. 2019

 1. Dělení
 2. Převody jednotek délka, času
 3. Rovnice
 4. Obvod, obsah geometrických útvarů
 5. Slovní úlohy
 6. Slovní úlohy na průměr
 7. Desetinná čísla – sčítání, odčítání
 8. Desetinná čísla – násobení, dělení
 9. Převody jednotek obsahu
 10. Autobus
 11. Biland
 12. Objem, povrch těles

DÚ, 4. třída, 25. 4. 2019

 • Na zítra 26. 4.  si vzít matematiku a český jazyk.
 • V úterý 30. 4. pojedeme do Zlína na divadelní představení, které se jmenuje Ledová královna. Cena představení je 80,-, bude hrazena z třídního fondu. Cena za dopravu bude upřesněna později. (Svačinu a pití s sebou)
 • V úterý 30. 4. od 13:30 – 16:00 budou probíhat třídní schůzky – Podepište žákovskou knížku a napište, zda se zúčastníte.
 • V pondělí 29. 4. III. čtvrtletní písemná práce z ČJ.
 • Ve čtvrtek 2. 5. III. čtvrtletní písemná práce z matematiky, okruhy:
  • Převody jednotek délky (km, m, dm, cm)
  • Převody jednotek objemu (l, dl, cl)
  • Čtyřúhelníkové grafy
  • Souřadnice
  • Děda Lesoň
  • Zlomky
  • Zápis čísel

DÚ: 25. 4. 2019 – 2. ročník

 • Český jazyk

– udělat opravu diktátu.

Zítra vzít ČJ a M!

V úterý 30. 4. se pojede do Městského divadla Zlín. Žáci dostali lístečky, které přinesou podepsané.

Podepsat v žákovské knížce rodičák, který bude 30. 4. od 13:30 do 16:00.

24.4.2019, 3. ročník

Zítra písemná práce z matematiky

úkol pouze do AJ naučit se tabulku nalepenou v sešitě…děti dostali pracovní list na opakování na písemnou práci, tak se podle toho můžete učit. Tak nějak to bude vypadat