Domácí úkol – opakování z ČJ

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci Z ČESKÉHO JAZYKA  2. 5. 2019

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Zájmena