Domácí úkol – opakování M

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci z matematiky   29. 4. 2019

 1. Dělení
 2. Převody jednotek délka, času
 3. Rovnice
 4. Obvod, obsah geometrických útvarů
 5. Slovní úlohy
 6. Slovní úlohy na průměr
 7. Desetinná čísla – sčítání, odčítání
 8. Desetinná čísla – násobení, dělení
 9. Převody jednotek obsahu
 10. Autobus
 11. Biland
 12. Objem, povrch těles