zspitin

Opět úspěch v matematice

Ocenění ŠimonNaše škole získala opět potvrzení, že v našich řadách máme žáka, který dosáhl výborného výsledku v Národním testování pro základní školy 5. ročníků, které proběhlo na jaře 2019.

Toto ocenění  získal

Šimon Chmela v matematice.

Moc mu blahopřejeme a přejeme hodně dalších takových výborných výsledků.

odkaz zde

Exkurze v Javorníku 25. 6. 2019

V úterý 25. června 2019 žáci se pojedou podívat na Ekofarmu Javorník cz s.r.o., ve Štítné nad Vláří.

Odjezd vlakem v 6.33 hod, příjezd vlakem v 12:34 do Pitína.

Sraz žáků je buď u školy v 6.10 hod. nebo na vlakovém nádraží v 6.20 hod.

Pokud žáci z Hostětína budou nastupovat v Hostětíně, musí to oznámit třídní učitelce.

S sebou peníze na vlak, svačinu, pití, kartičku pojišťovny, pokrývku hlavy, pláštěnku.

Myslivecký výlet 21. 6. 2019

Zítra dne 21. 6. 2019 žáci podniknou myslivecký výlet “ Po stopách přírody v Pitíně“.moudrejsi-ustoupi

Sraz žáku před školou 7. 40 hod. Návrat ke škole v 12.15 hod. jen žáci, kteří nechodí do školní družiny. Ostatní zůstávají na myslivecké chatě a pokračují  v akci ŠD.

S sebou malou svačinu, pití. Žáci dostanou špekáček a na oběd řízek s chlebem.

Sportovní den BAV – Bojkovský atletický víceboj

Dne 11. 6. 2019 se žáci 5. ročníku tradičně zúčastní  Bojkovského atletického víceboje – BAV, který se koná v Bojkovicích.

Žáci pojedou na kolech tam i zpět. Odjezd na kolech v 7.40 hod. Návrat  po 12 hodině na oběd.

S sebou: kolo, přilbu, kšiltovku na hlavu, sportovní oblečení – tričko, kraťasy,  pití, svačinu  a popřípadě peníze na zmrzlinu.

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

ČJ – píšeme ve středu 12. června 2019

Opakování k IV. čtvrtletní písemné práci

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády,…
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky, zájmena, příslovce, …
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Slovesa – mluv. kategorie
 12. Souvětí

M  – píšeme v pátek 14. června 2019

Opakování k IV. čtvrtletní písemné práci z matematiky

 1. Sčítání, odčítání, násobení, dělení
 2. Desetinná čísla – znázornění, porovnávání, převod na zlomek a zpět, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení
 3. Obvod, obsah geometrických útvarů
 4. Povrch, objem, kostra těles
 5. Zlomky – výpočet, slovní úlohy
 6. Aritmetický průměr
 7. Rovnice, slovní úlohy
 8. Převody jednotek – délky, obsahu, času, hmotnosti s desetinnými čísly, zlomky
 9. Geometrie – úhly, konstrukce
 10. Autobus, pyramidy, pavučiny, sousedi
 11. Slovní úlohy

 

Domácí úkol 30. 5. 2019

ČJ  – UČ.  str. 131/ cv. 23

M – Řešte.   0,01 . 1 = ;  6,08 . 2 =; 0,9 . 8 =  ; 4 . 1,06 =  ;  8 . 0,43 = ; 30, 6 . 5 = ;  24,91 . 6 =

 

Divadelní představení – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Dne 30. 4. 2019  se žáci pojedou podívat na divadelní představení „Sněhová královna“, které uvádí  Městské divadlo Zlín.dsc-0126dsc-0126

Žáci se budou učit jednu hodinu a pak odjedou autobusem do Zlína.  Divadlo začíná v 10 hod. a trvá dvě hodiny. Předpokládaný návrat žáků je  kolem 13. hodiny.  Oběd bude  posunut k příjezdu. Pak žáci půjdou na oběd a do družiny.

 

McDonlad´s Cup

stažený souborV pondělí 29. 4. a v úterý 30. 4. 2019 se nominovaní žáci zúčastní fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Uherském Brodě. Odjezd vlakem 7.24 hod., sraz 7.05 hod. u školy nebo 7.15 hod. na vlakovém nádraží Pitín. Návrat 13.29 popř. 14.49 hod. vlakem.

S sebou: sportovní oblečení, kopačky, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz. Cenné věci jen na vlastní odpovědnost.

Obědy doporučujeme odhlásit.

Nominace:

29. 4.  2019 – Pospíšil Michal, Berčík Antonín, Berčíková Adéla, Šašinková Gita, Kovářík Ondřej, Janůj Lukáš, Savara Lukáš, Michalčík Jiří

30. 4. 2019 – Berčík Matěj, Janůj Jan, Chmela Šimon, Kavka Petr, Pospíšilová Lucie, Šmotková Nikol, Urbánek Filip