zspitin

ODPOLEDNE S MATEMATIKOU 29. 10. 2019

 

V pondělí 11. února 2019 od 16.00 hodin do 18.00 hod.

  1. ODPOLEDNE S MATEMATIKOU,  JAK JI NEZNÁTE

Téma:   Základní principy,   prostředí  krokování, autobus

V tomto workshopu budete seznámeni se základními principy výuky matematiky metodou

Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., profesora Pedagogické fakulty UK V Praze

O metodě:

  • pomáhá k vytvoření kvalitního matematického základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt
  • hlavní myšlenka spočívá v poznání, že když sám žák řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti hlubší a trvalejší, než když přebírá od učitele hotové poznatky a ukládá si je do paměti

Setkání s matematikou je určeno:

  • všem lidem od 6 let, bez rozdílu dosažené matematických dovedností, vzdělání
  • všem, kteří se chtějí dozvědět o prostředí Autobusu více a vyzkoušet  si  řešení těchto úloh

 

SRDEČNĚ      ZVEME

Domácí úkol – 17. 10. 2019 – 5. ročník

ČJ – PS  str. 10/ cv. 6

  – zítra pětiminutovka – vyhledej slovesa

M – 1.)   narýsuj čtverec jehož strana měří 7 cm

2.)   narýsuj obdélník jehož strany měří 6 a 8 cm

3.)  narýsujte  úhlopříčky  v narýsovaném čtverci a obdélníku

  • zítra pětiminutovka –  narýsuj geometrický útvar v mříži

 

Domácí úkol – 10.10.2019 – 5. ročník

Zítra tj. v pátek 11. 10. 2019   žáci nají místo angličtiny matematiku.

ČJ – PS – str. 9/ cv. 3, 4,  opakujeme podstatná jména, slovesa – hlavně způsoby – podmiňovací, rozkazovací, vyjmenovaná slova po b a l

M – PS – str. 6/ cv. 7, 8, 9 opakujeme násobení, dělení,  obvod a obsah geometrických útvarů

ČT – naučit se báseň na pondělí

HV – naučit se texty písní

PŘ –  v pondělí donést dvě různá jablka

Ve středu 16. 11 . 2019 jedou žáci na výstavu Vida do Brna. Vybíráme: vstupné 120,- Kč a doprava  145,- Kč.

 

Science centrum Vida – 16. 10. 2019

Ve středu  16. 10. 2019  pojedou žáci 1. až 5. ročníku do Brna do science centra Vida. VIDA! science centrum

Odjezd autobusu od školy v 7.50 hod., návrat kolem 16.30 hod..

Vybíráme  120,- Kč na vstupné + výukový program.

Cena dopravy bude známá později.

S sebou: svačinu a pití na celý den, kartičku pojišťovny, sáček pro  případ nevolnosti.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

Domácí úkol – 24. 9. 2019 – 5. ročník

ČJ – opakovat vyjmenovaná slova po B, psaní přímé řeči – příští týden v úterý test – oprav v textu přímou řeč

M – UČ – str. 11/ cv. 33

PČ – donést  přírodniny – šipky, šišky, listy, vylisované listy, větvičky, mech, žaludy, kaštany, ořechy, …

Domácí úkol – 23. 9. 2019 – 5. ročník

ČJ – PS  – str. 6 / cv. 7,   trénovat slova příbuzná,

—  dnešní téma – opakování – Přímá řeč, věta uvozovací

M – UČ –  str. 10/ cv. 27

— dnešní téma:  biland

—  opakovat sčítání, odčítání, násobení

čte – Filda

Př – Polní plodiny až po zeleninu – opakovat

První den ve škole

V pondělí 2. září 2019 zažilo našich 17  nových prvňáčků svůj první školní den. Spolu se svými rodiči, prarodiči  se P1420123plni očekávání sešli v své třídě, kde byli přivítání ředitelkou školy a starostou Martinem Zálešákem.  Všichni  noví žáci byli pasování  na prvňáčky naší školy spolu s paní třídní učitelkou Mgr. Jitkou Saňákovou. Společně přísahali, že se budou pilně učit,  vzorně se do školy připravovat a rodičům dělat samou radost.  Paní učitelka jim slíbila, že se bude o ně  pečlivě starat a bude jim ve všem nápomocná a vstřícná.

Poté proběhla jejich první hodina s paní učitelkou za přítomnosti rodičů, prarodičů.

Všem žáčkům přejeme úspěšný školní rok, spoustu krásných zážitků, nových zkušeností, vědomostí a také kamarádů.

Foto z prvního dne našich prvňáčků zde.

Domácí úkol 17. 9. 2019 – 5. ročník

ČJ – UČ – str. 9/ cv. 17  – opakování tvar slova, slova příbuzná, vyjmenovaná slova – hlavně po b

M – UČ – str. 8/ cv. 17  –  opakování sčítání, odčítání, násobení, dělení

čtení  Aďa