zspitin

Divadelní představení – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Dne 30. 4. 2019  se žáci pojedou podívat na divadelní představení „Sněhová královna“, které uvádí  Městské divadlo Zlín.dsc-0126dsc-0126

Žáci se budou učit jednu hodinu a pak odjedou autobusem do Zlína.  Divadlo začíná v 10 hod. a trvá dvě hodiny. Předpokládaný návrat žáků je  kolem 13. hodiny.  Oběd bude  posunut k příjezdu. Pak žáci půjdou na oběd a do družiny.

 

McDonlad´s Cup

stažený souborV pondělí 29. 4. a v úterý 30. 4. 2019 se nominovaní žáci zúčastní fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Uherském Brodě. Odjezd vlakem 7.24 hod., sraz 7.05 hod. u školy nebo 7.15 hod. na vlakovém nádraží Pitín. Návrat 13.29 popř. 14.49 hod. vlakem.

S sebou: sportovní oblečení, kopačky, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz. Cenné věci jen na vlastní odpovědnost.

Obědy doporučujeme odhlásit.

Nominace:

29. 4.  2019 – Pospíšil Michal, Berčík Antonín, Berčíková Adéla, Šašinková Gita, Kovářík Ondřej, Janůj Lukáš, Savara Lukáš, Michalčík Jiří

30. 4. 2019 – Berčík Matěj, Janůj Jan, Chmela Šimon, Kavka Petr, Pospíšilová Lucie, Šmotková Nikol, Urbánek Filip

Domácí úkol – opakování z ČJ

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci Z ČESKÉHO JAZYKA  2. 5. 2019

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Zájmena

Domácí úkol – opakování M

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci z matematiky   29. 4. 2019

 1. Dělení
 2. Převody jednotek délka, času
 3. Rovnice
 4. Obvod, obsah geometrických útvarů
 5. Slovní úlohy
 6. Slovní úlohy na průměr
 7. Desetinná čísla – sčítání, odčítání
 8. Desetinná čísla – násobení, dělení
 9. Převody jednotek obsahu
 10. Autobus
 11. Biland
 12. Objem, povrch těles

PROSÍM, HLASUJTE – PODPOŘTE v soutěži pitínský projekt

Obec Pitín, školka

přihlásila do soutěže  „Náš evropský projekt“ – projekt, který  realizovala v naší mateřské školce – a to pod názvem „Dětské hřiště v Pitíně“.

Momentálně se nacházíme na  3. místě  s 380 lajky.  – takže zdaleka není nic ztracené.

Prosíme o podporu ve formě udělení lajku na facebooku Evropské komise v ČR zde  nebo

https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/photos/a.10157532141967216/10157532154447216/?type=3&theater

Soutěžit můžete do 2. května 2019 do 24.00 hod.

 1. cena 75 ooo,-Kč
 2. cena  50 000,-Kč
 3. cena 25 000,- Kč

Moc, mooooooooc prosíme, podpořte nás.

Za lajk děkujeme

 

DALŠÍ INFORMACE

Obec PITÍN
• Dětské hřiště Pitín
„Projekt řeší vybudování přírodní zahrady u MŠ, která bude sloužit dětem této školky a napomůže jim rozšířit si a osvojit si zkušenosti, dovednosti a znalosti o zákonitostech přírody, biosféry a dále osvojit si správné návyky životního stylu člověka k přírodě. Podnítí v dětech činnosti jako jsou rozvoj pohybových, rovnovážných a koordinačních dovedností. Zapojí je do činností badatelských a interaktivních metod. Vedení školky i obce se dlouhodobě zabývají podporou ekologické výchovy a vzdělávání dětí a realizace přírodní zahrady jim dává další příležitost rozšířit a zkvalitnit výchovně vzdělávací záměry školky. Příjemcem projektu je obec Pitín. Výše dotace EU byla 1 976 135,00 Kč z OPŽP. Projekt byl dokončen v roce 2014. Počet obyvatel obce Pitín k 1. 1. 2018 byl 919.“

Informativní třídní schůzky rodičů

Informativní třídní schůzky rodičůtr-large-large

proběhnou   v  úterý  30. dubna 2019

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

od 13.30 hod. do 16.00 hod.  pro  I. až V. třídu.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během III. čtvrtletí školního roku 2018/2019.

3. 4. 2019 – domácí úkol – 5. ročník

ČJ – str. 91/ cv. 20 b

–  test skloňování číslovek

M  – str. 53/ cv. 9,  10

– písemná práce – průměr (aritmetický)

PŘ – zkoušení

Pozor!!  – na pátek donést vyfouknutá vajíčka

28. 3. 2019 – domácí úkol – 5. ročník

ČJ – na kopírovaný papír

M –  úlohy:   1. )   8  :  6 = ,  8 : 5 =,  8 : 4 =, 8 : 3 =

2.)   20 . ( x  – 8  ) –  289 = 11

3.)  12 x + 68 = 8 . ( x + 6 ) + 56

 

PŘ – zkoušení

Pondělí 11. 3. 2019 – domácí úkol – 5. ročník

ČJ —  UČ — str.   77/  cv. 6

–  ve středu písemka na základní skladební dvojice

M — PS — str.  33/ cv. 1

 • ve středu test na objem, povrch, kostra krychle, kvádru

PŘ  —  PS — str. 17/ cv. 7 a), b)

 

 

Úterý 5. 3. 2019 – domácí úkol 5. ročník

ČJ – UČ – str. 75/ cv. 28

 • test – vyhledej přísudky a urči druh – přísudek slovesný nebo jmenný se sponou

M – PS – str. 17/ cv. 2

 • desetiminutovka – objem, povrch, kostra kvádru, krychle, krychlového tělesa