Monthly Archives: Leden 2020

Test vlastivěda 4. ročník

Test bude ve středu 22.1. Téma: Jan Lucemburský, Karel IV. (neučit se jména dětí ani manželek), památky. Dále znát druhy dopravy, alespoň 3 funkce sídel a kdo a kde zakládal města.

Test prvouka 3. ročník

Test bude v úterý 21.1. Téma: potrava-palivo a stavební materiál pro tělo. A dále znát alespoň 2 jednotky u objemu, hmotnosti a délky a vědět věci, které podle toho můžeme nakoupit (např. litr-mléko, metr-látka, kilogram-brambory)

DÚ 16.1. 2020 1. ročník

  • písanka 18/1, 19/5
  • matematiku mám u sebe
  • na zítra stačí písanka
  • v pondělí se píše „pololetka“ z češtiny – opis, přepis, diktát, čtení na známky
  • v úterý matematika (trénujte jen psaní číslic a případně příklady na + – do 10)