Aktuality ŠD

Nedašov – platba

Cena výletu ŠD do Nedašova je 250,-/dítě. Peníze je možné poslat i na účet č. 1557505/5500 s uvedením jména a příjmení dítěte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokyny k odjezdu Expedice Nedašov

Sraz: v sobotu 9:10 hod. na nádraží

Odjezd: vlakem 9.24 hod.

Věci budou přepraveny autem, proto sbalte zvlášť věci na cestu (svačina, pití, peníze, pláštěnka…) do malého baťůžku a ostatní věci do vhodného zavazadla (batoh, cest. taška, kufr apod.)

Srdečně zveme všechny rodiče a sourozence na sobotní táborák v Nedašově, popř. i na sobotní výšlap na rozhlednu Královec.

Mimořádné opatření – UZAVŘENÍ ŠKOLY NA DOBU NEURČITOU

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydané dne 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN,

bude naše škola od středy  11. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou.

„Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  •  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. „

Všem rodičům a zákonným zástupcům zašlu dnes v podvečerních hodinách sms zprávu s touto informací. Pokud by vám nedošla, volejte prosím na telefon ředitelky školy 774825347. Důvodem je ověření  vašeho aktuálního platného telefonního čísla, abych vám mohla poslat později sms zprávu s dalšími informacemi – kdy žáci  začnou opět chodit do školy.

Jinak prosím sledujte web naší školy, kde  budou průběžně přidávány další  informace.

Děkuji za pochopení

Přeji hezké dny a hodně zdraví

Mgr. Jana Peřinová

Celé znění Mimořádného opatření čtěte mo_mzcr_preruseni_vyuky

 

Pomůcky do ŠD

Do pátku si děti přinesou papírovou krabičku od čaje a 20 balených bonbonů na adventní kalendář.

Halloween 1. 11. 2019

Halloween     IMG_20191101_153300

Po roční odmlce se do školní družiny vrátila jedna z nejoblíbenějších akcí, a to již tradiční halloweenská párty. Rej všemožných příšer a       strašidel se rozpoutal v pátek    1. listopadu po 3. hodině odpolední a trval bezmála pět hodin. Na účastníky čekala spousta nejrůznějších strašidelných her a soutěží, kdo měl pro strach uděláno mohl si třeba zaházet krysou, schovávat se před krvežíznivými upíry, lovit otázky z lahví s pavouky, červy a jinou havětí, vyjídat pavouky z pralesního pudinku nebo poslepu poznávat kuří nožky či prasečí ouška. Samozřejmě nechybělo ani tradiční lovení jablek pusou z vody, při kterém se všichni řádně zchladili. Ti nejodvážnější se pak vydali na populární stezku odvahy, na které museli potmě projít celou školou a čelit přitom útokům děsivých příšer. Po celé odpoledne byl k dispozici věhlasný halloweenský bufet s nejvyhlášenějšími strašidelnými pochoutkami a nápoji. Na závěr večera byli slavnostně vyhlášeni vítězové letošní halloweenské párty, Miss Halloween se stala Sofi Lysáčková nejen za úspěchy v soutěžích, ale i za krásný kostým Hermiony a super irské pochoutky. Missákem párty se stal kostlivec Jakub Krahula. A to už byl ale definitivní konec večera a všechna strašidla se odebrala k domovům, kde si zase rok počkají na další Halloween.

Na tomto místě bych chtěla ještě poděkovat všem maminkám a ostatním příbuzným za přípravu vynikajících halloweenských pochoutek a studentům kvarty z gymnázia JP Slavičín za všestrannou pomoc při organizaci této párty.

Foto zde

LAND ART

LAND ARTIMG_20191017_140953

Že vám toto slovo nic neříká?  Děti z naší družinky už ví, o co jde a taky už si ho několikrát vyzkoušely. A rozhodne ne naposledy, protože nás bude provázet celý letošní školní rok.

Land art, neboli krajinné umění, je umělecký směr, který vytváří svá díla v přírodě a z přírodních materiálů. O land artu se začalo jako o uměleckém směru přemýšlet až v 60. letech, a to v USA. „S land artem začali umělci, kteří byli unavení moderními technologiemi, pop artem a masmédii. Začali přemýšlet trošku víc ekologicky a táhlo je to do přírody. Jejich mottem bylo – proč nevynést umění ven, mimo galerijní prostory.“

A že to není jen umění pro umělce, ale že takové umělecké dílko zvládne i malé dítě, dokládají naše fotografie …

Foto zde

Opékání na Orelské chatě 15. 10. 2019

Opékání na Orelské chatě IMG_20191015_154952

V úterý 15. října 2019 jsme vyrazili s družinou směr Orelská chata. Vyšli jsme za doprovodu paní družinářky a dvou praktikantek z Církevní pedagogické a sociální střední školy. Počasí nám velmi přálo. Během cesty jsme ochutnávali lesní plody a obdivovali krásně zbarvenou podzimní přírodu. Po příchodu na Orelskou chatu bylo potřeba nasbírat dříví na rozdělání ohně. Všichni jsme se toho zdatně chopili a netrvalo dlouho a dříví bylo nasbíráno na celé odpoledne. Ten, kdo chtěl, si mohl opéct špekáček. Společně s praktikantkami jsme si zahráli ringo a na honěnou. Akčnější děti si vyrazily hrát do lesa. Odpoledne na chatě se blížilo ke konci a my se odebrali směr škola, kde na nás už čekali rodiče.

Foto zde

Království přírody

Království přírody

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak to je hlavní téma letošní celoroční etapové hry v naší školní družině. Vydáme se toto království krůček po krůčku objevovat, poznávat, hrát si v něm, tvořit a hlavně jej chránit.

Ústředním motivem hry je příběh Zlaté víly – vládkyně Lesního království a jejích pomocníčků – lesních skřítků a strašidýlek. Zlatou vílu proměnil zlý čaroděj Černovous v nemocný starý dub, který nikdy nesměl plodit žaludy, protože ty představují nový život. Celé království upadlo do bídy a zmatků.

Skřítci a strašidýlka se rozhodli, že musí Zlatou vílu a s ní celé Lesní království zachránit. Černovousova kletba může být zlomena jen tím, že se na dubu opět objeví žaludy, zdroj nového života. Odvaha našich strašidýlek na to však nestačí – je potřeba zavolat děti! Když se strašidýlka spojí s dětmi, může se vše podařit a čaroděj bude poražen. Nad Lesním královstvím znovu zasvítí sluníčko a Zlatá víla nad ním rozprostře nádherné zlaté vlasy.
Děti a strašidýlka však čeká ještě spousta práce a úkolů, než se starý dub znovu zazelená a objeví se na něm žaludy.

Děti, tak jdeme na to…

Foto zde

POZOR ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY!!

POZOR ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY!!   družina

V letošním školním roce 2019/2020 bude otevřena ranní družina od 6.30 do 7.30  hod. a to už od úterý 3. 9. 2019.  Odpolední družina začíná každý den 11:20 a končí 16:20 hod.

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ!!

Milí žáci, vážení rodiče,

kniha prázdnin a letních dovolených nám nabízí už jen pár řádků poslední kapitoly. Pomalu a jistě se nám otevírá kniha nového školního roku 2019/2020. V naší škole začneme otevírat stránky v pondělí 2. září 2019. Slavnostní zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách  v  7.40 hodin.

Naše nové žáčky – prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů a pana starosty.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

V pondělí se rozejdeme v 8.30 hodin.

V tento den již bude v provozu školní družina od 8.30 do 15.00 hod. Je však nutné dítě přihlásit do pátku 30. 8. 2019 do 12.00 hod. na tel. nebo sms  774 214 139   p.  Kovářové.

Na pondělí  je možno objednat oběd a to přímo u vedoucí kuchyně p. Polanské v MŠ.

Plný provoz školní družiny je zajištěn od úterý 3. září 2019.

Výdej obědů  je zajištěn rovněž od úterý 3. září 2019 pro žáky, které je potřeba přihlásit ke stravování u paní vedoucí Z. Polanské v MŠ.