Monthly Archives: Říjen 2020

DÚ 3. ročník – 23. 10. 2020 – PRV

Distanční výuka:

 • uč. str. 15 – vyhledat na mapce turistické značky a nakreslit si je do sešitu (nadpis Mapové značky), stačí 10 značek (kemp, koupaliště, ubytovna, muzeum, hotel…) – kdo nestihl, dokreslit
 • PS str. 9 – kdo nemá, dokončit celou stranu!!!

DÚ 3. ročník, 23.10. 2020 – ČJ

 • ČJ s. 34 – přečíst text a vše stačí projít ústně
 • ČJ PS s. 19/9 – vztahuje se k přečtenému textu v učebnici

 

 • čítanka s. 36, 37
 • čít. PS s. 22 a 23/4

Mrzí mě dnešní hodina, úplně mi přestala fungovat wifi a nešla zprovoznit. Přeju všem pěkné prázdniny a budu pevně doufat, že se na začátku listopadu potkáme opět ve škole.

DÚ 23.10. 2020, 2. ročník

 • matematika s. 24/2
 • čítanka s. 28 a 29
 • čít. PS – s. 20/3, 4 a s. 31 (každé jméno stačí napsat jen jednou)
 • Moc mě mrzí dnešní výpadek. O to víc budu doufat, že se situace zlepší a opět budeme spolu ve třídě.

DISTANČNÍ VÝUKA – pátek 23. 10. 2020

Český jazyk ONLINE:

 • pracovní sešit 15/6, 15/7
 • učebnice str. 24/9, do školního sešitu vypiš slova s doplněnými skupinami s „Ě“ a podtrhni podstatná jména rodu mužského, životného
 • poté sami dodělej pracovní sešit str. 15/5

 

Vlastivěda ONLINE:

 • mapa, druhy map, prvky mapy, měřítko mapy
 • legenda mapy
 • pracovní sešit str. 7/4, 7/5

 

Čtení SAMOSTATNĚ:

 • čítanka str. 38/ oranžový text a úvod
 • dále strany 39 a 40 (První skutečný snílek, Viděl Verne do budoucnosti?)

 

VL 16 VL 15 VL 14 VL 12 VL 11 VL 10 VL 9 VL 8 VL 7 VL 6 VL 5 VL 4 VL 3 VL 2 VL 1

ÚKOLY KE KONTROLE – čtvrtek 22. 10. 2020

Anglický jazyk – pracovní list MONTHS ze středy, foto, pracovní list ze čtvrtečního zadání, vypracuj
Český jazyk – vyfoť slova ze středy, určení rodu, čísla, pádu (cvičení 23/8 – slova, která si dělal samostatně, prkně, písně, pumě, pastě, prodejně, přírodě)

DÚ 22.10. 2020, 2. ročník

 • pracovní list – obrázky – slova nadřazená a podřazená
 • matika PL – 24/3 – A a C (B a D je opět dobrovolné na jedničky, jsou tam už velká čísla)
 • na zítra nachystat hodiny (snad si je nikdo nenechal ve škole, všichni si je měli sbalit)

DISTANČNÍ VÝUKA – čtvrtek 22. 10. 2020

Matematika ONLINE:

 • pracovní sešit str. 13/8
 • učebnice str. 21/poučka (řešení příkladů podle Nadina bratra)
 • učebnice str. 21/6, 21/7

Anglický jazyk ONLINE:

Český jazyk SAMOSTATNĚ:

 • pracovní sešit str. 14/4, dovyprávěj ústně a namaluj ilustraci (stačí na bílý papír, nemusí do sešitu)
 • učebnice str. 24/10, piš do školního sešitu

Přírodověda SAMOSATNĚ:

 • pracovní sešit str. 8/4, 8/6 + úkol sebehodnocení
 • zápis (můžete i vytisknout a nalepit)

Gravitační síla zápis Orientace v krajině zápis

DÚ 2. ročník – 21.10.2020 – AJ

Distanční výuka:

 • opakování 6 názvů zvířátek
 • opakování a procvičení věty Can you see a…?
 • PS str. 8 – dokončit tabulku
 • PS str. 11 – nakreslit tři zvířátka a správně je pojmenovat, do dolního velkého rámečku dokreslit krokodýla (nebo jiné zvířátko) a dopsat název