Aktuality

Jednodenní ředitelské volno propojí státní svátek a víkend

na_celou_sirkuVážení rodiče,

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. a se souhlasem zřizovatele vyhlašuji z technicko-organizačních  důvodů na pátek  29. září 2023  pro všechny žáky základní  školy ředitelské volno.

V této době nebude v provozu  školní družina ani školní výdejna.

Díky tomu vzniknou našim žákům takové malé prázdniny, protože ve čtvrtek 28. září je státní svátek – Den české státnosti a volný pátek tento významný den propojí s víkendem.

Přejeme hezké užití těchto volných dnů

Mateřská škola  je v provozu.

Ukliďme Česko – Pitín – 18. 9. 2023

V pondělí 18.9.2023 se i naši žáci  připojí  k akci – UKLIĎME ČESKO.

Pomůžeme tak s podzimním úklidem naší vesničky.

Uklízet půjdeme během 4. a 5. vyučovací hodiny.

S sebou: rukavice, odpadkové pytle, popř. igelitové tašky, pracovní oblečení na ven.

SPORTOVNÍ DEN – 15. 9. 2023

Zítra tj. 15. 9. 2023 se nejede plavat! Budeme sportovat!

Zítra v pátek 15. 9. 2023 budeme mít sportovní den. Celé dopoledne budeme v areálu Niva zjišťovat, jak jsme na tom s naší fyzičkou, hrubou, ale i jemnou motorikou.

Po 10 hodině za námi přijdou naši nejmenší kamarádí – děti ze školky. Ti si také některé disciplíny a stanoviště vyzkouší.

S sebou: – sportovní oblečení, sportovní obuv, svačinu, pití, dobrou náladu

Setkání rodičů a Informativní schůzka rodičů

Informativní schůzky rodičů všech tříd se konají ve čtvrtek 14. 9. 2023 v kmenových třídách.

Kafíčko

I. třída – 16.00 hod

II. třída – 16.00 hod

III. třída – 16.00hod

IV. třída – 16.00 hod

V. třída – 16.00 hod

Setkání  rodičů se koná ve čtvrtek 14. 9. 2023  v  16.30 hod.  v IV. třídě. 

 

                                      Těší se pedagogický sborclassroom-1297779_1280-2806e

Výuka plavání v ZŠ

PLAVÁNÍ Výsledek obrázku pro plavání kreslené

Výuka plavání bude zahájena v pátek 8. 9. 2023. Bude se jezdit každý pátek až do 1. prosince 2023.

Na plavání se bude odjíždět vždy ráno v 7.30 hod. od školy, z Hostětína z autobusové zastávky v 7.25 hod.

Před výukou plavání je potřeba vyplnit prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáků a udělení souhlasu s prováděním plavecké výuky u jiného subjektu (předáno žákům).

Na plavání s sebou: – plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou tašku na boty.

Doporučujeme: – v případě chladného počasí  teplé oblečení

do autobusu sáček pro případ nevolnosti

Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

letní prázdniny pomalu končí a brzy nám začne nový školní rok 2023/2024.  Tento nový školní rok je rokem velké změny.  Jak už víte před prázdninami zastupitelstvo rozhodlo o sloučení  základní školy a mateřské školy v jednu příspěvkovou organizaci.

Sloučení MŠ a ZŠ umožňuje lepší návaznost předškolního a školního vzdělávání. Vznikne silný vzdělávací subjekt, který bude zajišťovat komplexní vzdělávací služby v Pitíně, tedy od předškolního, přes základní, až po zájmové.  Bude pružnější a ekonomicky stabilnější.

Jednotným a koordinovaným působením na vzdělávání dětí a žáků bude možno sjednotit koncepce, školní vzdělávací programy a nové strategie vzdělávání, které zdůrazňují klíčové kompetence, což je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Celá změna nastala 1. 9. 2023. Vznikla jedna škola s názvem Základní škola a Mateřská škola Pitín, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Takže ještě jednou!

Milí žáci, vážení rodiče,

letní prázdniny pomalu končí a brzy nám začne nový školní rok 2023/2024. Dětem v mateřské škole oficiálně začíná už v pátek 1. 9. 2023, zato dětem ve základní škole až v pondělí 4. 9. 2023.

A jak bude vypadat zahájení školního roku v nově-staré škole, školce? – tedy v Základní škole a Mateřské škole Pitín?

        V obou částech proběhne slavnostní zahájení v pondělí 4. září 2023.

Mateřská škola Základní školaAčkoliv se s některými dětmi potkáme už v pátek 1. 9. 2023,
slavnostní zahájení nového školního roku v mateřské škole proběhne  
v pondělí 4. září 2023.

 V tento den budou děti slavnostně přivítány nejen svými paními učitelkami, ale i novým vedením školy a panem starostou.
Toto slavnostní přivítání proběhne
v 9 hodin a 30 minut.  Přičemž k tomuto slavnostnímu zahájení zveme všechny rodiče, prarodiče.
Tento den vyhlašujeme jako Návštěvní den školky.
Můžete si přijít školku prohlédnout, seznámit se s  paními učitelkami a s prostředím mateřské školy.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci mateřské a základní školy.
V novém školním  roce se poprvé potkáme v pondělí 4. září 2023.

Slavnostní zahájení proběhne v jednotlivých třídách v 7:50 hod.

Naše nové žáčky – prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů, příznivců školy a pana starosty hned ráno v kmenové třídě 2. ročníku v 1. patře.

Všechny třídy ukončí první školní den své vyučování v 8:35 hod.
Poté mohou žáci zůstat ve školní družině, pokud jsou už přihlášeni.

Již od pondělí je možnost obědu – přihlašování probíhá u vedoucí kuchyně v MŠ paní Polanské. Nejpozději v pátek 1. 9. 2023.

Od úterý 5. září 2023 bude školní družina v plném provozu tj. i ranní družina od 6:30 hod. a  odpolední družina, která končí 16:00 hod.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci základní a mateřské školy.

Pasování čtenářů 12. 6. 2023

P1630015V pondělí 12. 6. 2023 jsme v naší škole rozšířili  Čtenářskou zemi o nové čtenáře.  Naše prvňáky – pážata přišla pasovat na čtenáře sama královna Čtenářské země. Královna nepřišla jen pasovat, ale přišla se přesvědčit, zda opravdu noví čtenáři umí opravdu číst.

 

Další foto zde

 

Informativní třídní schůzka rodičů 18. 4. 2023

Informativní třídní schůzka rodičů žáků tr-large-large

proběhne  v úterý 18. dubna 2023  v kmenových třídách od 14.00 hod.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během III. čtvrtletí školního roku 2022/2023. 

 

 

Hudební koncert – Moravia Brass Band

Moravia Brass Band

V úterý 10. 1. 2023 s žáky 3. až 5. ročníku zhlédneme hudební koncert žesťového tělesa Moravia Brass Band v ZUŠ v Bojkovicích.

Koncert  začíná v 10 hod. a končí v 10.50 hod.  Jede se autobusem a zpět vlakem.

Žáci se budou učit první dvě hodiny a po příjezdu se budou ještě jednu hodinu učit,  pak půjdou  na oběd.

Prosíme rodiče o v hodné oblečení na koncert.