Aktuality

Návrat žáků 3., 4. a 5. ročník od pondělí 30. 11. 2020 – obecné informace

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT ČR se žáci 1. stupně od  pondělí 30. 11. 2020 budou vzdělávat prezenčně – tj. ve škole.

Za dodržení těchto podmínek:

 • Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
 • Prezenční výuka je pro  žáky povinná .
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

Školní stravování

 •  Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti;
  •  je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd.
  • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Náboženství – prezenčně i online

Hodina náboženství se jen pro 2. ročník uskuteční už zítra tj. 19. 11. 2020 v 12.30 hod.

Pro ostatní Sestřička z náboženství vám posílá příběh  – Ovečka, tak se podívejte. Odkaz zde.

Moc vás pozdravuje a už se na vás těší.

 

Prezenční výuka 1., 2. tříd od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, podle pokynů MŠMT a MZ ČR se obnovuje prezenční výuka 1., 2. tříd od 18.11. Pro děti 1., 2. tříd bude fungovat  školní jídelna a pro žáky 2. třídy školní družina. Žáci budou nosit po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy roušky. Nadále platí pro rodiče i návštěvníky školy protiepidemiologická opatření, zavedená před distanční výukou. Pro ostatní žáky pokračuje online výuka.

Bližší informace informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020

Návrat žáků 1. a 2. ročníků a další informace

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR se žáci 1. a  2. ročníků se vrací do školy.  Budou se vzdělávat podle rozvrhu, který je uveden níže.

Ranní družina nebude otevřena. Odpolední družina bude otevřena jen pro žáky 2. ročníku a její provoz bude jen do 15:00 hodin.

Žáci 1. ročníku budou do školy vstupovat v 7:20  hod.

Žáci 2. ročníku budou do školy vstupovat v 7.30 hod.

Všichni žáci musí mít po celou dobu, kdy budou ve škole mít roušku (doporučujeme mít druhou na obměnu) a dodržovat hygienická pravidla. Při vstupu do školy bude žákům změřena teplota. V případě  teploty budete kontaktování.

Všichni žáci budou mít automaticky přihlášené obědy od 18. 11. 2020. Pokud budete  chtít oběd zrušit musíte informovat p. Polanskou.

Prosíme rodiče, aby v případě zdravotních potíží jako kašel, rýma, průjem, nevolnost své dítě neposílali do školy.

Moc děkujeme.

Rozvrh platný od 18. 11. 2020

Rozvrh 1. ročník

Rozvrh 2. ročník

Rozvrh 3. ročník

Rozvrh 5. ročník

 

ZÁPŮJČKA NOTEBOOKŮ PRO ONLINE VÝUKU

Vážení rodiče,

naše škola vašim dětem může zapůjčit 30 notebooku, které zakoupila z projektu Šablony II do škol z  Evropských  fondů. Notebooky byly dodány v pátek a už v pondělí byly pro vaše děti nainstalované přichystané k zapůjčení. Notebooky jsou dotykové, s   otočným displejem. Jsou vybavené kamerou a mikrofonem.

Pokud budete mít zájem, můžete si je vyzvednout  zítra 3. 11. 2020 od 13.00 do 17.00 hod. nebo se můžete domluvit na  tel. 774825347.

P1480183P1480178

 

Prodloužení uzavření škol do 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MZ ČR zůstávají základní školy nadále uzavřené a to prozatím do 20. 11. 2020.

Na základě toho jsme nuceni naši online výuku posílit a zavést další možnosti vzdělávání a hlavně se s vámi domluvit na způsobu hodnocení vzdělávání vašich dětí. Je nám jasné, že provádět kvalitní distanční výuku bez vaší pomoci  nejsme schopni. Proto vás prosíme o pomoc jak po technické stránce, tak i o spolupráci při tomto vzdělávání, aby bylo opravdu pro děti přínosem a ne jen „nějakým překlenutím“ této neklidné doby. Jde hlavně o to, aby dítě bylo vedeno k objevení zákonitostí řešení daných úloh a ne jen k pouhému naučení algoritmů pro řešení, které pak mohou zapomenout. Při tom mějte na paměti, že ne všichni se to naučí za jednu hodinu. Někteří musí vyřešit  více úloh, než si najdou svoji strategii, které porozumí, a která  jim bude vyhovovat k řešení konkrétní úlohy. Dopřejme jim společně radost z poznávání.

Na základě všech skutečností chceme tento týden uspořádat třídní schůzky (online), kde se s vámi chceme domluvit na postupech  vzdělávání vašich dětí, na hodnocení a pomoci.

Dále rozšiřujeme online výuku o další hodiny. Přidáváme i online kroužky, doučování a dvakrát týdně  školní družinu.  Některé kroužky musíme vést, protože jsme na ně získali dotaci z evropských fondů. Také díky nim mohla naše škola pořídit nové počítače, které se doinstalovaly a jsou již pro vaše děti nachystané k zapůjčení.

 

 

Online výuka – výuka od 14. 10. do 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

 na základě nařízení MZ ČR je naše škola uzavřena od 14.10. do 23. 10 2020 a od 26. 10 do 30.10. 2020 mají žáci – Dny volna – Covidové prázdniny a podzimní prázdniny.

Do školy nastoupí v pondělí 2. listopadu 2020.

V době uzavření tj. od 14. 10. 2020 do 26. 10. 2020   budou mít žáci online výuku podle nového rozvrhu, která bude probíhat v prostředí Teams tak, jak na jaře.  Pro 3. až 5.  ročník zůstávají přihlášení a hesla stejná – z loňska. Pokud nemáte tyto informace, pošlete prosím email  na perinovj@seznam.cz, budou vám zaslány znovu.  Ve škole je možnost zapůjčení  počítače, sluchátek.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. tel. 774825347.