Monthly Archives: Březen 2020

Úkoly na 30. 3. – 3. 4. 2020 1. ročník

Před školou ve složce:

 • 2 čtecí listy
 • 2 listy do M
 • sešit A5 – budeme ho používat převážně při online výuce
 • pracovní list na skládání písmenek (opět po poskládání vyfotit a poslat)
 • mince v pytlíčku (6x1Kč, 5x2Kč, 4x5Kč, 1x10Kč) – prosím nepoztrácet, jsou jen půjčené
 • pracovní list do AJ, prázdný výkres na úkol z AJ

Dole v plastovém boxu – angličtina.

Tento týden nic neodevzdávat, všechno si vyberu až příští týden ve čtvrtek (9.4.).

 

ČJ

Slabikář str. 70, 71

 • uděláme to s dětmi na skypu, ale každý přečíst i sám stranu 70

Písanka str. 4 – 7

 • Zkusit psát malé f nejprve na mazací tabulku. Vypadá na první pohled složitě, ale věřím, že to půjde.
 • 7 – moje okénko – nemusíte dělat

Tentokrát jsou úplně samostatná cvičení následující: 4/1, 6/1, 7/4

Procvičování čtení

 • tím, že jsou ve slabikáři jen 2 strany, přidávám i 2 pracovní listy
 • pracovní list 25a,b a 26a, b udělám s dětmi přes skype, jenom jim kdyžtak řeknu, co si mají dodělat, když něco nestihneme společně
 • Na Vás bude 27a,b. Stranu 28 a, b rozhodně nemusí číst celou. Je to na trénování orientace (například zadat pokyn: „Přečti mi slovo, které je v první tabulce, třetím sloupečku, pátém řádku.“)

 

M

 • Matiku budeme dělat přes skype, ve složce ale budou i pracovní listy. Každý den řeknu (i napíšu), co udělat. Kdyby někdo nestihl skype, napíšu Vám mail, co jsme dělali (ve středu a v pátek).

 

PRV

Učebnice str. 54, 55

 

AJ

 • Děkuji za odevzdané úkoly, hezké!
 • Tento týden- 1.slovíčka happy birthday – papír založit do sešitu- nemusí odevzdávat
 • A candle – svíčka, a balloon – balónek, a card- přání, a present – dárek, a cake – dort, a badge- odznak
 • Úkol 2. – namaluj na papír A4. present-dárek, který si přeješ dostat na narozeniny.

Použij barvy : pink, blue, yellow, red, green, orange – obrázek odevzdej 9.4.

Učivo čtvrtek 2. 4. 2020 – 2. ročník

 • Český jazyk

– kartičky na slovní druhy – žáci mají ve složce, úkolem žáka je seřadit slovní druhy tak, jak jdou za sebou, rodič pak zkontroluje

– učebnice strana 87/12 – vybrat jednu větu a napsat ji do sešitu

– pracovní sešit 16/5

www.gramar.in – najít cvičení s názvem „najdi spojky“ a procvičovat

 • Matematika

– učebnice strana 7/3

– 7/4

– 7/5 – společně s rodičem, žákovi může pomoct, když si celý obrázek nakreslí

– kartičky na dělení (mají ve složce)

 • Prvouka

– podívat se na video ohledně výbavy jízdního kola – zde 

– procvičit si výbavu kola zábavně na internetu – zde 

Učivo středa 1. 4. 2020 – 2. ročník

 • Český jazyk

– učit žáky vyjmenovat nazpaměť dalších 5 slovních druhů (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)

– do sešitu udělat zápis ze strany 86 – zápis na souvětí a na spojky

– pracovní sešit 15/2 – cvičení se vztahuje ke spojkám

 • Matematika

– učebnice strana 7/1 – žáci by měli zvládnout sami

– 7/2 – opět by měli žáci zvládnout sami

– učebnice strana 50/1 – 2. sloupec

– žáci sami pro paní učitelku vymyslí 10 různých příkladů, které jich napadnou, jak se vrátíme do školy, tak na žáky čekají za tyto příklady 3 diamanty

 • Čtení

– pracovní sešit 14/7, 8

najít na youtube – Kosí bratři Jak to bylo na pouti a pustit dětem

– podle času četba vlastní knížky

Učivo úterý 31. 3. 2020 – 2. ročník

 • Český jazyk

– kartičky synonyma a antonyma – žáci zvládnou sami, rodič pouze kontroluje

– učebnice strana 86/9 – doplnit přes folii, rodič zkontroluje, žák si následně vybere 2 věty, které přepíše do sešitu, je to přepis, takže je to na známky, nechat žáky napsat samostatně, já si to v pátek zkontroluji

– pracovní sešit 16/4 – vyplnit a kdo bude chtít, tak může strom i vybarvit

– pracovní list 35/1

 • Matematika

– učebnice strana 6/4 – samostatně spočítat příklady, v pátek si to sama oznámkuji

– cvičení „hra“ udělat s pomocí strany 5

– učebnice strana 50/1 – pouze první sloupec

– kartičky násobilka – žáci mají ve složce

 • Prvouka

– učebnice strana 50 – přečíst text, pobavit se, jakou výbavu musí mít cyklista

zápis do sešitu:

 • nadpis „Výbava jízdního kola“ a pod to napsat:
 1. Bílá odrazka
 2. Červenou odrazku vzadu
 3. oranžové odrazky na pedálech a na kolech
 4. Brzdy
 5. Přilba
 • Anglický jazyk

– opakování – dva malé pracovní listy, odevzdat do pátku 3.4., stejně tak i pracovní sešity ke kontrole

– PS str. 69 a 70 – vyrob si malou knížečku Animals! (opakování 1. lekce – zvířata)

– webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2 – L1

Učivo pondělí 30. 3. 2020 – 2. ročník

 • Český jazyk

– Diktát: doplňovací, žáci mají diktát ve složce

– znova s žáky zopakovat, jak jdou za sebou slovní druhy a prvních 5 se naučit vyjmenovat nazpaměť

– učebnice strana 86/8 – doplnit sami přes folii a rodič zkontroluje

– pracovní list 36/3

 • Matematika

– ústně prozkoušet žáky na příklady na násobení a dělení čísla 7, příští týden žáci budou psát test

učebnice matematiky 3. díl

– učebnice strana 6/1 – žáky nechat pracovat samostatně

– učebnice strana 6/3

www.matika.in – cvičení „sčítání“ a „odčítání“

 • Čtení

– četba strana 88 + 89 – úkol 1, 3, 5 společně s rodičem

– pracovní sešit strana 14/4, 5, 6

Domácí úkol 5. ročník – Anglický jazyk

 • Pondělí

– spojovačka na slovíčka lekce 5B – žáci mají ve složce (vyplnit a ve čtvrtek vrátit)

Zápis do sešitu: nadpis bude „THERE IS, THERE ARE“ a pod to napsat:

There is = užívá se v jednotném čísle. Např. There is a bathroom (Toto je koupelna.)

There are = užívá se v množném čísle. Např. There are three bedrooms (Toto jsou 3 ložnice.)

– pracovní sešit 44/2 – seskládat věty, podívat se na vzor v první větě

 • Úterý

– pracovní sešit 45/3 – cvičení na There is, There are

– napsat tyto věty do sešitu a přeložit: 1) Tam je pohovka.         2) Tam jsou čtyři plakáty.              3) Tam je lampa

Dávat si pozor na jednotné číslo, protože u jednotného čísla se před podstatné jméno se dává člen „a“ nebo „an“. U množného čísla se člen nedává.

– pracovní list – udělat cvičení 1 a 2

 • Středa

– pracovní sešit 45/4 – přečíst zadání a doplnit

– přečíst text, který mají ve složce a odpovědět na otázky.

– internetové stránky na procvičování nábytku – zde

 • Čtvrtek

– pracovní list – dodělat cvičení 3

– udělat shrnovací test na doposud získané vědomosti – tento test žáci udělají sami a já si ho ve čtvrtek projdu. O nic nejde, i kdyby tam byly chyby. Uvidím tak, na jaké úrovni každý žák je (test mají žáci daný ve složce)

KE KONTROLE DONÉST OPĚT ŠKOLNÍ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT A PRACOVNÍ LISTY!