Pozvánka pro rodiče

Zápis do 1. třídy proběhne ??. dubna 2020 od 12:45 do 17:30 hod. v Základní škole Pitín, okres Uherské Hradiště.

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (nebo v případě již uvedených odkladů i dříve).

K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zákonného zástupce)

O přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Pitín, okres Uherské Hradiště rozhoduje:

  1. odevzdání přihlášky k základnímu vzdělávání
  2. posouzení školní zralosti

Více informací o průběhu zápisu získáte u ředitelky školy tel. 774825347