Monthly Archives: Červen 2019

4. třída, 14. 6. 2019

 VÝLET 17. 6. 2019

V pondělí 17. 6. 2019 pojdeme na výlet Živá voda, Archeoskanzem Modrá, Velehrad.

Vybíráme 300 kč (je možné, že budeme peníze vracet).

Odjezd od školy, dojděte tak jako na vyučování. (7:40 ODJEZD)

Příjezd 15:30 – 16:00 h.

Vezměte si s sebou baťůžky, pláštěnku, svačinu na celý den, pití, pokrývku hlavy, (kinedryl pokud bývá někomu špatně), peníze na útratu, sportovní obuv a oblečení.

DÚ 14. 6. 2019 – 1. ročník

 • Dodělat pracovní list do matematiky.
 • Přes víkend zkusit napsat pár vět z diktátu. Nechat to žáky samotné napsat, pak rodič se stává učitelem a opraví. Největší chybovost je v čárkách nad samohláskami.
 • Připomínám, že v pondělí se jede na výlet.

DÚ 12. 6. 2019 – 1. ročník

 • Donést podepsané závěrečné písemné práce z českého jazyka a matematiky.
 • Čítanka strana 34.
 • Český jazyk – pracovní list – 2 řádky.
 • Zítra se bude klasiky psát diktát jako tomu bylo doteď.
 • Zítra proběhne přírodovědný kroužek. Informace žáci dostali na lístečku.
 • Matematika – učebnice strana 61.

Středa 12. 6. 2019

Připomínám zítra písemná práce z matematiky, poté nás navštíví sokolníci. Vezměte si věci podle rozvrhu hodin.

DÚ 11. 6. 2019 – 1. ročník

 • Do zítřka donést 45 Kč na představení. Dále, prosím, co nejdřív donést peníze na školní výlet (300 Kč).
 • Žáci dnes dostali lísteček ohledně podrobnějších informací, co se týče školního výletu. Prosím o přečtení.
 • Český jazyk – pracovní list – 2 řádky.
 • Matematika – učebnice strana 60 a pracovní list – dodělat kdo nestihl nějaké cvičení na kartě 168.

Písemné práce ČJ, M.

Připomínám termíny závěrečných písemných prací:    český jazyk 11. 6. 2019, diktát 12. 6. 2019

prvouka 12. 6. 2019 – test na téma voda

matematika 13. 6. 2019

Okruhy byly dětem rozdány v minulém týdnu ( viz žákovská knížka).

Školní výlet 17. 6. 2019

 

V pondělí 17. 6. 2019 pojdeme na výlet Živá voda, Archeoskanzem Modrá, Velehrad.

Vybíráme 300 kč (je možné, že budeme peníze vracet).

Odjezd od školy, dojděte tak jako na vyučování.

Příjezd 15:30 – 16:00 h.

Vezměte si s sebou baťůžky, pláštěnku, svačinu na celý den, pití, pokrývku hlavy, (kinedryl pokud bývá někomu špatně), peníze na útratu, sportovní obuv a oblečení.

Peníze doneste prosím do pátku.