Monthly Archives: Červen 2019

Opět úspěch v matematice

Ocenění ŠimonNaše škole získala opět potvrzení, že v našich řadách máme žáka, který dosáhl výborného výsledku v Národním testování pro základní školy 5. ročníků, které proběhlo na jaře 2019.

Toto ocenění  získal

Šimon Chmela v matematice.

Moc mu blahopřejeme a přejeme hodně dalších takových výborných výsledků.

odkaz zde

Exkurze Javorník

  • Zítra pojedeme na exkurzi do Javorníku, která se koná ve Štítné nad Vláří. Sraz bude buď v 6:10 ve škole nebo v 6:20 na vlakovém nádraží v Pitíně. S sebou sportovní oblečení, jídlo, pití, pokrývku hlavy a peníze na vlak. Návrat cca ve 12:30. Oběd budou mít žáci normálně ve škole. Kdo by nechtěl oběd, tak si rodič musí sám odhlásit.

Myslivecký výlet 21. 6. 2019

Zítra proběhne výšlap na mysliveckou chatu. Vyrážíme od školy, přijďte běžně do školy na první vyučovací hodinu.

S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a vhodnou obuv (půjdeme lesem). Žáci, kteří mají oběd jej dostanou na chatě.

Výchovný koncert Bojkovice

  • Zítra se zúčastníme výchovného koncertu, který se bude konat v Bojkovicích. Odjezd bude v 8:25 vlakem z Pitína. Žáci ať přijdou normálně na 7:40. Nazpátek se pojede buď autobusem, vlakem nebo půjdeme pěšky. S sebou: vhodné oblečení, pití, svačinu a menší obnos peněz.

Středa 12. 6. 2019

Připomínám zítra písemná práce z matematiky, poté nás navštíví sokolníci. Vezměte si věci podle rozvrhu hodin.

Písemné práce ČJ, M.

Připomínám termíny závěrečných písemných prací:    český jazyk 11. 6. 2019, diktát 12. 6. 2019

prvouka 12. 6. 2019 – test na téma voda

matematika 13. 6. 2019

Okruhy byly dětem rozdány v minulém týdnu ( viz žákovská knížka).

Školní výlet 17. 6. 2019

 

V pondělí 17. 6. 2019 pojdeme na výlet Živá voda, Archeoskanzem Modrá, Velehrad.

Vybíráme 300 kč (je možné, že budeme peníze vracet).

Odjezd od školy, dojděte tak jako na vyučování.

Příjezd 15:30 – 16:00 h.

Vezměte si s sebou baťůžky, pláštěnku, svačinu na celý den, pití, pokrývku hlavy, (kinedryl pokud bývá někomu špatně), peníze na útratu, sportovní obuv a oblečení.

Peníze doneste prosím do pátku.