Monthly Archives: Květen 2020

Simonka, Luky – úkoly – pondělí 1.6.2020

ČJ – Pracovní sešit str. 29/4 – i/y + základní skladební dvojice

– pracovní sešit str. 29/5 – rozvíjej základní skladební dvojice

M – Učebnice str. 86/11 a), b) c) – piš do sešitu M – školní

– Učebnice str. 86/14 – slovní úloha – piš do sešitu M – školní

AJ – Pracovní sešit str. 45/2 – Letter – Days of the week – Přečti si dopis a pod daný obrázek napiš určitý den.

! Kdyby byl s čímkoliv problém, tak se mi ozvěte. 🙂

Berčíková Pavlína

Simonka, Luky – úkoly – pátek 29.5.2020

ČJ – učebnice str. 125/3 – vyber si a popiš některý z hromadných dopravních prostředků – piš do sešitu ČJ – školní (jedná se o popis :))

M – učebnice str. 86/15 – slovní úloha – piš do sešitu M – školní

Hezký víkend 🙂

Simonka, Luky – úkoly – čtvrtek 28.5.2020

ČJ – učebnice str. 124/DOPRAVNĚ

– učebnice str. 124/1 – ústně

– učebnice str. 124/2 – do sešitu ČJ – školní napiš osnovu

M – pracovní sešit str. 30/10, pracovní sešit str. 29/6

– rozmnožování člověka – video – odkaz ZDE

 

 

Simonka, Luky – úkoly – středa 27.5.2020

ČJ –  prac. sešit str. 29/6 a 7

M – Učebnice str. 86/10 a), b) do sešitu M – školní

– PS str. 30/9

AJ – video – odkaz ZDE – SCHOOL

ČJ – ČT – Čítanka str. 114, 115 a 116 – Rodiče jsou taky lidi – do sešitu čtení napiš jméno příběhu a autora + nakresli obrázek k příběhu

Simonka, Luky – úkoly – 26.5.2020

ČJ -učebnice str. 118/12 – ústně

– učebnice str. 123/25 – fólie

– PS str. 27/2

M – PS str. 27/12 – pyramidy

– PS str. 26/5 – číselná osa

AJ – PS str. 44/ look at Caroline’s desk

PŘ – učebnice str. 56 a 57 – přečíst

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

 • obecné informace viz Aktuality školy i třídy
 • dále pak pro 3. ročník: 
 • v pondělí si přineste všechny knihy i sešity (ČJ, ČT, PRV, M, AJ, sešity školní, domácí, atd. i ty, do kterých jste pracovali po dobu „domácího“ vzdělávání,žákovskou knížku i úkolníček, případně pomůcky)
 • učebnice i sešity budou zůstavat ve škole, další dny mohou žáci nosit pouze malý batůžek se svačinou, rouškami a sáčky
 • nutné je mít taky své vlastní pomůcky – lepidlo, nůžky, atd., nelze si je půjčovat!
 • pokud se stane, že bude vaše dítě chybět, dejte mi to prosím vědět předem
 • DNES UŽ MATERIÁLY NEODEVZDÁVEJTE
 • s rodiči žáků, kteří zůstaávají na „domácím“ vzdělávání se domluvím osobně, prosím o trpělivost

Nástup do školy – ORGANIZACE

Vážení rodiče, vaše dítě nastoupí v pondělí 25. 5. 2020 opět do školy, proto dobře čtěte.

Při prvním vstupu do školy musí odevzdat čestné prohlášení ne starší dvou dnů, jinak žáci nemohou vstoupit do školy.
Žák, který bude mít zvýšenou teplotu, kašel, rýmu nemůže nastoupit do školy.
Každý žák musí mít nejméně dvě roušky, každou zvlášť zabalenou v igelitovém sáčku a igelitový sáček na roušku, kterou budou mít na sobě.
Každá skupina má vstup do školy v jiný čas. Pokud přijde žák později, bude muset čekat, až šatnou projdou určené skupiny.
Stejně je dán odchod žáků ze školy. Pokud si dítě budete vyzvedávat (dejte vědět třídní učitelce) a nepřijdete v daný čas, budete muset čekat až odejdou ze školy další skupiny. (Někteří žáci musí odjet autobusem do Hostětína).
Pokud bude žák chybět a důvod budete znát dopředu – prosíme o omluvení dopředu, jinak do 3 dnů. Pokud by jste měli podezření na Covid-19, volejte ihned.

Taky vás prosíme, abyste se během provozu školy před školou neshlukovali. Děkujeme za pochopení.

 

Žáci jsou rozdělení do čtyř skupin:

1. skupina  – 1. třída – vstup do školy v 7.30 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 7.40 hod. do 11.20 hod.,

–  oběd   od 11.30 do 11.45 hod.

– šatna od 11.20 – 11. 25 – pro žáky, kteří nemají oběd

– šatna od 11.25 – 11.50 – pro žáky, kteří mají oběd

 

 

2. skupina – 2. třída + 4. třída  – vstup do školy v 7.40 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 7.50 hod. do 12.30 hod.,

–  oběd   od 12.30 do 12.45 hod. žáci, kteří nezůstávají ve škole

 od 12.50 do 13.05 hod. žáci, kteří zůstávají ve škole

– šatna od 12.30 – 12. 50 hod.

 

3. skupina  – 3. třída – vstup do školy v 7.50 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 8.00 hod. do 11.50 hod.,

–  oběd   od 11.50 do 12.05 hod.

– šatna od 11.50 – 12. 00 – pro žáky, kteří nemají oběd

– šatna od 12.05 – 12.15 – pro žáky, kteří mají oběd

 

4. skupina  – 5. třída  –  vstup do školy v 8.00 hod. – žáci se shromáždí na dětském hřišti –  budou vstupovat zadním vchodem

– vzdělávací aktivity    – od 8.05 hod. do 12.15 hod.,

–  oběd   od 12.10 do 12.25 hod.

– šatna od 12.15 – 12.30  – pro žáky, kteří mají oběd

 

Domácí úkol, učivo ČTVRTEK 21. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • učebnice str. 129/21 fólie, další části cvičení ústně
 • učebnice str. 129/22, i/y přes fólii, ostatní do sešitu

 

MATEMATIKA

 • učebnice str. 76/2, 76/4
 • pracovní sešit str. 22/3
 • pracovní sešit str. 23/5

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

ČTENÍ

 • čítanka str. 134, 135
 • pracovní sešit str. 29/10