Gabriela Gálová

DÚ: 25. 4. 2019 – 2. ročník

  • Český jazyk

– udělat opravu diktátu.

Zítra vzít ČJ a M!

V úterý 30. 4. se pojede do Městského divadla Zlín. Žáci dostali lístečky, které přinesou podepsané.

Podepsat v žákovské knížce rodičák, který bude 30. 4. od 13:30 do 16:00.

DÚ: 17. 4. 2019 – 2. ročník

  • Český jazyk

– po Velikonocích bude diktát a písemná práce:

– v úterý 23. 4. diktát

– ve středu 24. 4. písemná práce

– okruhy k písemné práci z ČJ:

– druhy vět

– tvrdé, měkké souhlásky (doplňování i, í/y, ý)

– doplňování u, ú, ů

– vlastní jméno x obecné jméno

– abeceda a řazení slov podle podle abecedy

– doplňování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

– souvětí, spojky (vypiš některé spojky, vymysli souvětí s danou spojkou).

  • Matematika

– písemnou práci budou psát ve čtvrtek 25. 4.

– okruhy k písemné práci z M:

– zaokrouhlování na desítky

– porovnávání čísel do 100

– sčítání a odčítání do 100

– násobení a dělení 1-8

– matematika prof. Hejného: děda lesoň, pavučiny, hadi, stavby z kostek

– geometrie: obvod, obsah, úsečka (bod leží, neleží, vyhledávání a zapisování úseček, měření úsečky).

DÚ 3. 4. 2019 – 2. ročník

  • Matematika

– pracovní list (dokončit hada),

– příklady ve školním sešitě.

  • Český jazyk

– dopsat ABECEDU ve školním sešitě.

  •  Prvouka

– zopakovat lidské tělo (učebnice: modrá kapitola Úžasné tělo; pracovní sešit: str. 25-28), v pondělí opakování na známky.