Aktuality

Florbalový turnaj „O putovní pohár ŠD“ 16. 1. 2018

Florbalový turnaj „O putovní pohár ŠD“

V úterý 16. 1. 2018 se žáci ze školní družiny zúčastnily florbalového turnaje „O putovní pohár ŠD“ v Uherském Brodě. Naše družina postavila do tohoto turnaje dvě družstva: družstvo A:  Štěpán Jál, Jan Janůj, Matěj Berčík, Tadeáš Pešek, Lucie Pospíšilová, Leoš Běluša, Josef Střelec a družstvo B: Antonín Berčík, Michal Pospíšil, Adéla Berčíková, Adam Střelec, Ondřej Kovářík, Nikol Šmotková, Sofie Lysáčková, Kristýna Jálová a Kateřina Holíková.
Z celkového počtu 13-ti týmů obsadilo naše družstvo A po velmi vyrovnaném boji pěkné 7. místo. Úspěchem bylo především vítězství v zápase s družstvem Pod vinohrady A, které se nakonec stalo absolutním vítězem poháru. Na závěrečném vyhlášení bylo oceněno i 6 nejlepších hráčů turnaje. Z cca 130 hráčů získali dva tituly hráči naší ŠD, a to Štěpán Jál (4. ročník titul) „florbalový talent“Adélka Berčíková (1. ročník) titul „nejlepší hráčka“. Oběma vítězům blahopřejeme a všem našim florbalistům přejeme další úspěchy v tomto oblíbeném sportu.

foto zde

P1270957

      Diplom Adélka Berčíková             Diplom Štěpán Jál

 

Informativní třídní schůzky rodičů

třídní schůzky Informativní třídní schůzky rodičů
proběhnou

v pondělí 15. ledna 2018

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. pololetí školního roku 2017/2018.

Den otevřených dveří v plavání 12. 1. 2018

Vážení rodiče,plavkyne

v pátek 12. ledna 2018, Vás zveme na den otevřených dveří. Přijďte se podívat na své děti, co všechno se v plavání naučily.

Hodina plavání začíná v 10.00 hod. na CPA Delfín Uherský Brod.

 

Kolektiv Plavecké školy Uherské Hradiště

středisko Uherský Brod

PODROBNÉ INFORMACE:

Vstup na bazénovou halu bude přes prosklené dveře. Zde si rodiče vyzvedne paní učitelka plavání a předá potřebné informace.  Doporučujeme lehký oděv (např. tričko a krátkým rukávem) a čistou obuv vhodnou do tohoto typu zařízení.

Náhradní plavání je ve středu 13. 12. 2017

Ve středu 13. 12. 2017  jedeme na PLAVÁNÍ. Odjezd z Hostětína 7:15 h, odjezd z Pitína 7:20 h. Jedná se o nahrazení hodiny ze dne 17. 11. 2017. Zbylé vyučovací hodiny budou vyučovány podle rozvrhu nebo budou podle potřeby upravené třídními učitelkami.

1. ročník — český jazyk, matematika

2. ročník – podle rozvrhu

3. ročník – podle rozvrhu

4. ročník – český jazyk, matematika

5.ročník — český jazyk, matematika

Rozsvícení pitínského stromečku 2. 12. 2017

V sobotu 2. 12. 2017  v 15.00 hod. jsme slavnostně zahájili naše tradiční Rozsvěcování pitínského stromečku.  Odpoledne nám  tentokrát zahájila dechová hudba Záhorovjané fanfárami a tradičními koledy. Po krátkém přivítání panem starostou odpolední program spustili Gajdoši ze Starého Hrozenkova. Zazpívali nám staré koledy doprovázené nástrojem – gajdy.

 

foto zde

Informativní třídní schůzky rodičů

tridni-schuzky

Informativní třídní schůzky rodičů proběhnou

v úterý 21. listopadu 2017

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. čtvrtletí školního roku 2017/2018.

II. odpoledne s matematikou

ZŠ Pitín pořádá ve středu 15. 11. 2017 od 16.00 hodin do 18.00 hod.

II. ODPOLEDNE S MATEMATIKOU,  JAK JI NEZNÁTE          

Téma:   Autobus, hadi, indické násobeníhadi

V tomto workshopu budete seznámeni s dalšími prostředí, které pomáhají žákům v logickém myšlení a matematice vůbec

Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., profesora Pedagogické fakulty UK V Praze

O metodě:

  • pomáhá k vytvoření kvalitního matematického základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt
  • hlavní myšlenka spočívá v poznání, že když sám žák řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti hlubší a trvalejší, než když přebírá od učitele hotové poznatky a ukládá si je do paměti

Setkání s matematikou je určeno:

  • všem lidem od 6 let, bez rozdílu dosažené matematických dovedností, vzdělání
  • všem, kteří se chtějí dozvědět o prostředí Autobusu více a vyzkoušet  si  řešení těchto úloh

SRDEČNĚ      ZVEME

Podívejte se také na video – Jak se učí žáci násobit v Indii –   zde