Úterý 19. 6.

M – str. 62/3, 4, 5, 6, 63/1, 2, 3

ČJ – str. 39, 40, 41