Zájmová činnost

ZÁJMOVÁ ČINNOST A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE   2017/2018

 

Kroužky:

Hodina pohybu navíc  2.- 4. ročník                       –  Mgr. Jana Peřinová          – Po – 13.45 – 14.30

Klub zábavné logiky a deskových her 1. – 2. r.    –  Mgr. Adéla Spáčilová       – Po  –  12.30 – 14.00

Fotbal                                                             –  Marie Lysáková                – Út, Čt  –  15.00 – 16.30

Klub zábavné logiky a deskových her  3. – 5. r.   –  Mgr. Jana Peřinová           – Út  –  13.30 – 15.00

Čtenářský klub – 4. – 5. ročník                             –  Mgr. Veronika Jiříčková   – St  –  12.30 – 14.00

Rukodělky                                                          –  Mgr. Edita Strnková         –  St –  14.00 – 14.45

Hodina pohybu navíc                                              –  Marie Lysáková                – Čt  –  11.30 – 12.15

Taneční kroužek                                                    –  Mgr. Jana Peřinová           – Čt  –  12.30 – 13.15

Florbal                                                                  –  Mgr. Jana Peřinová         – Čt  –  13.30 – 14.30   hala

Čtenářský klub – 2. – 3. ročník                              – Mgr. Edita Strnková          – Pá  –  12.30 – 14.00

Keramika                                                                    – Jana Bělušová                    –  Pá    –  14.00 – 15.30 sudý týden

 

Nepovinný předmět:

Náboženství  starší                                – sestra Bernadeta             – Út  –  12.45 – 13.30

Náboženství  mladší                              – sestra Bernadeta             –  Út  –  13.35 – 14.20

 

  Reedukační kroužky:

     Pedagogická intervence, hodina speciálně pedagogické péče  –

– povedou:   –  Mgr. V. Jiříčková, Mgr. A. Spáčilová, Mgr. E. Strnková, Mgr. J. Peřinová

– účastní se žáci s doporučením PPP nebo pedagogem –  termín bude určen po domluvě

 

ZŠ Pitín letos nabízí kurzy pro dospělé – KERAMIKA –  Jana Bělušová

 

Den a čas kroužků může být změněn podle potřeby zájmů žáků.  Zahájení 2. října 2017.