Monthly Archives: Srpen 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

letní prázdniny pomalu končí a brzy nám začne nový školní rok 2023/2024.  Tento nový školní rok je rokem velké změny.  Jak už víte před prázdninami zastupitelstvo rozhodlo o sloučení  základní školy a mateřské školy v jednu příspěvkovou organizaci.

Sloučení MŠ a ZŠ umožňuje lepší návaznost předškolního a školního vzdělávání. Vznikne silný vzdělávací subjekt, který bude zajišťovat komplexní vzdělávací služby v Pitíně, tedy od předškolního, přes základní, až po zájmové.  Bude pružnější a ekonomicky stabilnější.

Jednotným a koordinovaným působením na vzdělávání dětí a žáků bude možno sjednotit koncepce, školní vzdělávací programy a nové strategie vzdělávání, které zdůrazňují klíčové kompetence, což je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Celá změna nastala 1. 9. 2023. Vznikla jedna škola s názvem Základní škola a Mateřská škola Pitín, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Takže ještě jednou!

Milí žáci, vážení rodiče,

letní prázdniny pomalu končí a brzy nám začne nový školní rok 2023/2024. Dětem v mateřské škole oficiálně začíná už v pátek 1. 9. 2023, zato dětem ve základní škole až v pondělí 4. 9. 2023.

A jak bude vypadat zahájení školního roku v nově-staré škole, školce? – tedy v Základní škole a Mateřské škole Pitín?

        V obou částech proběhne slavnostní zahájení v pondělí 4. září 2023.

Mateřská škola Základní školaAčkoliv se s některými dětmi potkáme už v pátek 1. 9. 2023,
slavnostní zahájení nového školního roku v mateřské škole proběhne  
v pondělí 4. září 2023.

 V tento den budou děti slavnostně přivítány nejen svými paními učitelkami, ale i novým vedením školy a panem starostou.
Toto slavnostní přivítání proběhne
v 9 hodin a 30 minut.  Přičemž k tomuto slavnostnímu zahájení zveme všechny rodiče, prarodiče.
Tento den vyhlašujeme jako Návštěvní den školky.
Můžete si přijít školku prohlédnout, seznámit se s  paními učitelkami a s prostředím mateřské školy.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci mateřské a základní školy.
V novém školním  roce se poprvé potkáme v pondělí 4. září 2023.

Slavnostní zahájení proběhne v jednotlivých třídách v 7:50 hod.

Naše nové žáčky – prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů, příznivců školy a pana starosty hned ráno v kmenové třídě 2. ročníku v 1. patře.

Všechny třídy ukončí první školní den své vyučování v 8:35 hod.
Poté mohou žáci zůstat ve školní družině, pokud jsou už přihlášeni.

Již od pondělí je možnost obědu – přihlašování probíhá u vedoucí kuchyně v MŠ paní Polanské. Nejpozději v pátek 1. 9. 2023.

Od úterý 5. září 2023 bude školní družina v plném provozu tj. i ranní družina od 6:30 hod. a  odpolední družina, která končí 16:00 hod.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci základní a mateřské školy.