Monthly Archives: Září 2020

DÚ 29.9. 2020, 2. ročník

 • Děti dostaly nový sešit- ČJ-D – za úkoly je napsat datum a vymyslet 4 věty – jednu oznamovací, jednu rozkazovací, jednu tázací a jednu přací. Vždy na začátek řádku zkratkou napsat, o jakou větu se jedná (např. O: Zítra pojedeme do Brna. R:…, T:…, P:…)
 • Kdo se ještě nepřihlásil a chtěl by, zítra je poslední možnost přihlásit se na logickou olympiádu.
 • příští týden v úterý bude diktát ze s. 23/13 – 1. puntík
 • Zítra se do Vidy JEDE. Odjezd 7:40 od školy. S sebou jídlo a pití na celý den, roušku, sáček do autobusu pro případ nevolnosti, kartičku pojišťovny, pohodlné oblečení.
 • Prosím ještě o peníze za pomůcky – Sandra 16 Kč, Šíma 58 Kč a Sebík 340 Kč.
 • Postupně začnu vybírat 350 Kč na SRPŠ (Vida se platí z loňských peněz)

DÚ 3. ročník 29.9. 2020 – ČJ

 • čítanka s. 24 – přečíst a odpovědět na otázky, ve čtvrtek se na to budu ptát
 • příští týden v úterý bude diktát ze s. 25
 • Zítra se do Vidy JEDE. Odjezd 7:40 od školy. S sebou jídlo a pití na celý den, roušku, sáček do autobusu pro případ nevolnosti, kartičku pojišťovny.

Úterý 29. 9. 2020, DÚ 4. ročník

ČJ – umět všechna vyjmenovaná slova

– pády

AJ – čtvrtek test na colour, numbers, school object, my body

(stále platí umět To be)

VL – v pátek test na zápisy MINULOST a PRAVĚK

DÚ 24.9.2020, 2. ročník

 • čítanka PS – s. 9/7
 • čítanka s. 80 – číst
 • matematika – na volné straně mezi s. 14 a 15 mají děti trénovat kreslit ikony zvířátek – myš, kočku a husu (vzor je nahoře na s. 12)
 • některé děti dostaly papír s instrukcemi k přihlášení na logickou olympiádu

Čtvrtek 24. 9. 2020, 4. ročník DÚ

ČJ – sešit domácí, převeď slova do správného pádu a čísla

AJ – pracovní list str. 3/3, ústně čísla 0 – 20

PŘ – dopiš zápis (kdo nemá)

VL – napiš zápis (zápis je také v programu MS Teams – pokus se ho sám najít v chatu a opiš)

 

PŘÍRODOVĚDA

Hvězdy a souhvězdí

Hvězdy
– zářící objekty na noční obloze
– obrovské kulovité tělesa, která vyzařují velké množství světla a tepla

Souhvězdí
– skupiny hvězd, např. Velký a Malý vůz, Velká medvědice….
Hvězdy
Kometa =Vlasatice
Polárka = Severka

 

VLASTIVĚDA

2. Doba bronzová – období bronzu (cín +měď), 3 500 – 750 př. n. l
– bronzové nástroje, zbraně, šperky
3. Doba železná – období železa, 750 př. n. l. – 0
– 400 př. n. l. příchod Keltů na naše území