Mateřská škola

Ačkoliv se s některými dětmi potkáme už v pátek 1. 9. 2023. Slavnostní zahájení nového školního roku v mateřské škole proběhne  v pondělí 4. září 2023.

 V tento  budou děti slavnostně přivítání nejen svými paními učitelkami, ale i novým vedením školy a panem starostou. Toto slavnostní přivítání proběhne
v 9 hodin a 30 minut.  Přičemž k tomuto slavnostnímu zahájení zveme všechny rodiče, prarodiče.

Tento den vyhlašujeme jako Návštěvní den školky. Můžete si přijít školku prohlédnout od 9:30 do 11:30 hod. a pak od 14:00 do 16:00 hodin. Seznámit se tak s  paními učitelkami a s prostředím mateřské školy.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci mateřské a základní školy.