Informace o škole

 

Základní  údaje  o  škole

Název školy:           Základní škola Pitín, okres Uherské Hradiště

Druh školy:             Základní škola (jen s I. stupněm)

Adresa školy:          Pitín  č. 17,  687 71  Bojkovice

IČ:                                                          750 22 168

Resortní identifikátor (IZO):                        102731730

Identifikátor právnické osoby (RED_IZO):      600 124 282

Telefon/fax:    572 641 318          mob.:   774 825 347

E-mail:                                                     zspitin@uhedu.cz

Adresa internetové stránky:                        http://zs-pitin.cz   nebo   http://www.skolapitin.cz

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka:                                Mgr. Jana  Peřinová

Zástupce ředitele školy:              —-

Ekonomka a účetní:                  Yvetta Podsedníková

Právní forma:                           příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol:                14. 3. 1996

Zápis školy do rejstříku:             1. 1. 2005

Zahájení činnosti:                     14. 3. 1996

Název zřizovatele:                     Obec  Pitín

 

Součásti školy

Základní škola                       kapacita:    100

Školní družina                       kapacita:    60