Monthly Archives: Duben 2019

Domácí úkol – opakování z ČJ

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci Z ČESKÉHO JAZYKA  2. 5. 2019

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Zájmena

Domácí úkol – opakování M

Opakování k III. čtvrtletní písemné práci z matematiky   29. 4. 2019

 1. Dělení
 2. Převody jednotek délka, času
 3. Rovnice
 4. Obvod, obsah geometrických útvarů
 5. Slovní úlohy
 6. Slovní úlohy na průměr
 7. Desetinná čísla – sčítání, odčítání
 8. Desetinná čísla – násobení, dělení
 9. Převody jednotek obsahu
 10. Autobus
 11. Biland
 12. Objem, povrch těles

DÚ: 25. 4. 2019 – 2. ročník

 • Český jazyk

– udělat opravu diktátu.

Zítra vzít ČJ a M!

V úterý 30. 4. se pojede do Městského divadla Zlín. Žáci dostali lístečky, které přinesou podepsané.

Podepsat v žákovské knížce rodičák, který bude 30. 4. od 13:30 do 16:00.

DÚ: 17. 4. 2019 – 2. ročník

 • Český jazyk

– po Velikonocích bude diktát a písemná práce:

– v úterý 23. 4. diktát

– ve středu 24. 4. písemná práce

– okruhy k písemné práci z ČJ:

– druhy vět

– tvrdé, měkké souhlásky (doplňování i, í/y, ý)

– doplňování u, ú, ů

– vlastní jméno x obecné jméno

– abeceda a řazení slov podle podle abecedy

– doplňování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

– souvětí, spojky (vypiš některé spojky, vymysli souvětí s danou spojkou).

 • Matematika

– písemnou práci budou psát ve čtvrtek 25. 4.

– okruhy k písemné práci z M:

– zaokrouhlování na desítky

– porovnávání čísel do 100

– sčítání a odčítání do 100

– násobení a dělení 1-8

– matematika prof. Hejného: děda lesoň, pavučiny, hadi, stavby z kostek

– geometrie: obvod, obsah, úsečka (bod leží, neleží, vyhledávání a zapisování úseček, měření úsečky).