Monthly Archives: Říjen 2019

DÚ 31.10. 2019 1. ročník

 • číst cokoliv v ŽA po str. 83
 • ŽK mám u sebe
 • na zítra do ČJ stačí přinést zelenou hru se slabikami (byla uprostřed ŽA, někomu se vytrhla)

DÚ 31. 10. 2019 – 2. ročník

 • Matematika – přes víkend naučit násobky 3, v pondělí zkouším.
 • Matematika – 33/1. Dále podepsat testy na násobení a dělení čísla 2.
 • Prvouka – pracovní sešit 11/1 – v rámci dobrovolnosti.

Text pro krále a víly – 5. ročník

Text pro krále a víly – 5. ročník

Víly:     Dobrý den, Zimní králi.

Král:    Dobrý den, víly.  Co Vás ke mně přivádí?

Víly:    Přišly jsme za tebou pro klíče od studánek.

Už nastal čas a musíme je dobře před zimou uzamknout,

aby se v klidu uložily k spánku a načerpaly mnoho sil na příští  rok.

Král:   Ano, ano. To už je zase podzim?

Tak tady máte klíče.  Ale nezapomeňte je  zase ke mně vrátit.

Ať se neztratí nebo zlí duchové k nim nedostanou.

Víly:  Děkujeme zimní králi.

A hned jak studánky  zamkneme, klíče k tobě doneseme.

Král:  Tak dobře. A už běžte.

Ať studánky nezamrznou, než je k spánku uložíte.

 Víly zamykají studánku a říkají:

Víly   – 1. skupina:   Zamykám, zamykám na dva západy tebe studánko,

abys mohla sladkým spánkem spát a v klidu odpočívat.

Víly  – 2. skupina:   Zamykám, zamykám na dva západy tebe studánko,

abys pře zimu hodně sil získala,

a  až přijde jaro, a probudíš se, pak nás křišťálovou vodou pokropíš.

Domácí úkol – 25. 10. 2019 – 5. ročník

– připravit se na test – polní, užitkové plodiny, polní plodiny – dělení, příklady,  zelenina –  dělení, příklady, ovoce – dělení, příklady

– podnebné pásy – charakteristika

charakterizuj – nížiny, vrchovinu, hory, pahorkatinu, z hlediska podnebí, co se v dané oblasti  pěstuje, vyjmenuj tato místa v ČR

ČJ  – naučit básničku, písničku

– přečíst další knihu

 

Přeji pěkné prázdniny

DÚ 24. 10. 2019 – 2. ročník

 • Přes prázdniny naučit píseň kaštany, protože 31. 10. 2019 bude zamykání studánek.
 • Podepsat testy z českého jazyka a donést zpět.
 • Matematika – dokončit stranu 32.
 • Žáci dnes dostali 2 pracovní učebnice, které si mohou zakoupit. Jedna pracovní učebnice stojí 75 Kč. Kdybyste měli zájem, tak prosím napište na papír, které učebnice byste chtěli. Kdybyste však nechtěli některou z nich, tak prosím donést zase zpět. Nejpozději do příštího pátku. Děkuji.

DÚ 24.10. 2019 1. ročník

 • rozdala jsem další písmenka, opět prosím o podepsání a roztřídění
 • na zítra stačí přinést do ČJ jenom písmenka, ŽA nemusí
 • ŽK mám u sebe, rozdám zítra
 • přes prázdniny trénovat každý den čtení slabik!!!
 • ŽA str. 77 – na čtvrtek 31.10. Děti dostaly i okopírovanou celou tu stranu, aby mohly trénovat.
 • kdo chodí do logopedie, přihlaste se na DDM Bojkovice (dle rozdaného papíru)
 • trénovat písničku Kaštany (na youtube, kdo nezná)- po prázdninách ve čtvrtek je už vystoupení – zamykání studánek (viz. aktuality)
 • děti dostaly 2 pracovní sešitky. Prohlédněte si je přes prázdniny. Cena je 75 Kč za jeden, dohromady tedy 150 Kč. Lze koupit i jenom jeden.Pokud si je budete chtít koupit, pošlete peníze. Pokud ne, vraťte je.  Oboje ve čtvrtek 31.10.

DÚ 23.10. 2019 1. ročník

 • ŽA str. 87
 • ŽA str. 74 – číst oranžový puntík
 • na zítra si přinést cca 7 listů
 • AJ – PS str. 77 – vystřihnout celou stranu (na 6.11.)

DÚ 23. 10. 2019 – 2. ročník

 • Matematika – spočítat příklady v domácím sešitě.
 • Matematika – zítra se bude psát test na násobení a dělení 2.
 • Čítanka – učebnice strana 29 – přes prázdniny přečíst, po prázdninách se budu ptát, o čem to bylo. Pracovní sešit 19/2 – v rámci dobrovolnosti za diamant.
 • Zítra nebude přírodovědný kroužek.