Monthly Archives: Srpen 2021

Testování ve škole

Testování ve škole proběhne ve dnech:       testování

čtvrtek 2. září 2021

pondělí 6. září 2021

čtvrtek 9. září 2021

V těchto dnech je potřeba, aby děti přišly do školy už na 7. 30. Testování žáků proběhne v jednotlivých kmenových třídách.  V případě pozitivního testu vás budeme  telefonicky kontaktovat. V opačném případě se budou žáci učit ve vlastních třídách, kde nemusí mít roušky. Roušky jsou povinné jen  ve společných prostorách školy a ve výdejně.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené:

  • pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě).

Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

Základní organizační pokyny a opatření

Základní organizační pokyny a opatření:

  • Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů – MŠMT, MZ a KHS Zlín.
  • Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.
  • Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.
  • Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy 1., 6. a 9. září.
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

Organizace školního roku

Vstup pro žáky je jednotný a otevřený od 7.15 v době testování  a od 7.30 mimo testování.unnamed-400x280

Žák do školy vstupuje v roušce, bez teploty  a dalších příznaků nemoci.

U vchodu školy použijí žáci dezinfekci.

V době testování žáci musí být ve třídě v 7.30 hod.

V době, kdy se žáci netestují, vyučování začíná v 7.50 hod.

V pátek, kdy budou žáci jezdit na plavání, je odjezd od školy v 7.30 hod.

 

 

Organizace obědů:

Obědy se vydávají žákům po jednotlivých třídách. Třídy se nesmí mísit.

Výdej obědů začíná v 11.30 hod.

5. ročník  – 11.30 – 11.50

1. ročník  –  11.50 – 12.05

2. ročník  – PO, ÚT – 12.25 – 12.35

– ST – PÁ – 12.05 – 12.25

3. ročník – 12.35 – 12. 45

4. ročník – 12.45 – 12.55