Adéla Spáčilová

ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE – OKRUHY

 

ČESKÝ JAZYK (19. 6.)

 • diktát (21. 6.)
 • slovní druhy (definice podstatných a podstatných jmen, vyhledávání podstatných jmen, sloves, spojek, jejich vymýšlení)
 • slova citově zabarvená
 • abeceda
 • párové souhlásky
 • souhrnné cvičení – počet vět, synonyma, antonyma, hláskový a slabičný rozbor, druhy vět

MATEMATIKA (20. 6.)

 • řazení čísel do 100
 • porovnávání čísel do 100
 • násobilkové čtverce
 • výstaviště
 • sčítání, odčítání do 100
 • slovní úloha
 • krokování
 • pavučiny
 • rodina
 • děda Lesoň
 • obvod a obsah obrazců
 • autobus

 

Čtvrtek 8. 6. 2023 (2. ročník)

DÚ:

ČJ – pracovní sešit str. 33/6

Podpis informací o výletu v žákovské knížce. Od pondělí mohou žáci nosit peníze.

 

Učivo:

M – str. 102/celá, 103/2, 5

ČJ – pracovní sešit str. 32/3, 33/4, 5

ČT – čítanka str.  108, 110, pracovní sešit 2/1

Myslivecký výlet (pátek 9. 6. 2023)

V pátek 9. 6 2023 budeme mít namísto vyučování každoroční turistický výlet na mysliveckou chatu.

S sebou:  sportovní oblečení, PLÁŠTĚNKU,  svačinu, pití.

Žáci, kteří mají přihlášený oběd jej budou mít na místě (řízek, chleba, okurek pití).

Na výlet se půjde za každého počasí!!

Pondělí 5. 6. 2023 (2. ročník)

DÚ:

ČJ – do domácího sešitu str. 107/16

 

Učivo:

ČJ – pracovní sešit str. 31, učebnice str. 107/15 do školního sešitu, poučka se slovy, které si musíme zapamatovat

M – střih na pokojík: učebnice str. 99/4, skládání a lepení. pracovní karta navíc

ČT – čítanka str. 109, rozbor textu

PRV – tvorba plánu Pitína

TURISTICKÝ VÝLET 2. 6.2023

Zítra půjdeme se žáky namísto vyučování na výšlap po okolí.

S sebou: vhodné oblečení a pevnou obuv, pokrývku hlavy

svačinu a pití

Návrat: v průběhu 5. vyučovací hodiny, tak, aby žáci stihli odjezd na kroužek

FOCENÍ 6. 6. 2023

V úterý 6. 6. 2023 se budeme fotit. Ceny jednotlivých fotografií budou upřesněny. Pokud chcete omezený počet fotek, prosím, napište to žákům do ŽK.

Děkuji Spáčiilová