ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024pomucky

 

1. pololetí školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 4. září 2023 a první pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

2. pololetí školního roku 2023/2024

Jarní prázdniny v našem okrese budou od 19. února  do  25. února  2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  28. března 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. července 2024 do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.