DÚ 24.10. 2019 1. ročník

  • rozdala jsem další písmenka, opět prosím o podepsání a roztřídění
  • na zítra stačí přinést do ČJ jenom písmenka, ŽA nemusí
  • ŽK mám u sebe, rozdám zítra
  • přes prázdniny trénovat každý den čtení slabik!!!
  • ŽA str. 77 – na čtvrtek 31.10. Děti dostaly i okopírovanou celou tu stranu, aby mohly trénovat.
  • kdo chodí do logopedie, přihlaste se na DDM Bojkovice (dle rozdaného papíru)
  • trénovat písničku Kaštany (na youtube, kdo nezná)- po prázdninách ve čtvrtek je už vystoupení – zamykání studánek (viz. aktuality)
  • děti dostaly 2 pracovní sešitky. Prohlédněte si je přes prázdniny. Cena je 75 Kč za jeden, dohromady tedy 150 Kč. Lze koupit i jenom jeden.Pokud si je budete chtít koupit, pošlete peníze. Pokud ne, vraťte je.  Oboje ve čtvrtek 31.10.