Zápis dětí do ZŠ 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2020/2021

TERMÍNY ZÁPISU

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vzhledem k současné situaci dochází ke změně v původně plánované organizaci zápisů. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy (resp. příjem žádostí o přijetí nebo odklad) budeme organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Další potřebné informace  najdete  zde