Domácí úkol – 5. ročník – 28. 3. 2022

ČJ –  napiš pozvánku, oznámení

M – Narýsuj:  1.   rovnostranný trojúhelník,  jehož strana měří 7 cm 5 mm.

2.  čtverec, jehož strana měří 6 cm a  narýsuj k němu kružnici opsanou  (kolem čtverce – prochází všemi jeho vrcholy) a kružnici vepsanou (uvnitř čtverce  – dotýká se všech jeho 4 stran)

3. obdélník, jehož jedna strana měří 6 cm a jeho úhlopříčka  9 cm.