DÚ 28.3. 2022, 3. ročník

Zítra se připojíme k akci UKLIĎME ČESKO – 4. a 5. vyučovací hodinu.

S sebou: rukavice, odpadkové pytle, popř. igelitové tašky, pracovní oblečení na ven.

 

Pro chybějící:

  • čeština uč. s. 113
  • matika uč. s. 44/12; 45/1,2
  • matika PS s. 62 – shrnutí, s. 63/1,2
  • prvouka PS s.26/6, s. 27 celá
  • čítanka s. 116, 117, 120, 121
  • čítanka PS s. 19 celá