Informativní třídní schůzka 4. ročníku

Informativní třídní schůzka žáků 4. ročníkutr-large-large

proběhne  ve středu 1. 12. 2021  v kmenové třídě 4. ročníku ve škole.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. pololetí školního roku 2021/2022. 

Do budovy školy budete vstupovat podle předem dohodnutých časů (viz. níže tabulka) tak, aby jste nečekali na chodbě.  Při vstupu použijte dezinfekci a mějte nasazenou roušku.

 Zapište se k danému času:  zde