Informativní třídní schůzky rodičů

Informativní třídní schůzky rodičůtr-large-large

proběhnou   v  úterý  14. ledna 2020

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

od 14.00 hod. do 16.00 hod.  pro  I. až V. třídu.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. pololetí školního roku 2019/2020.