Platba ŠD 2. pololetí

Platbu za 2. pololetí šk. roku 2023/24 uhraďte do 31. 3. 2024 dle pokynů, které jste obdrželi na začátku školního roku. Nespojujte prosím platby za školní družinu a obědy dohromady. Děkujeme.