Aktuality 2. třída

ODPOLEDNE S MATEMATIKOU 29. 10. 2019

 

V pondělí 11. února 2019 od 16.00 hodin do 18.00 hod.

  1. ODPOLEDNE S MATEMATIKOU,  JAK JI NEZNÁTE

Téma:   Základní principy,   prostředí  krokování, autobus

V tomto workshopu budete seznámeni se základními principy výuky matematiky metodou

Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., profesora Pedagogické fakulty UK V Praze

O metodě:

  • pomáhá k vytvoření kvalitního matematického základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt
  • hlavní myšlenka spočívá v poznání, že když sám žák řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti hlubší a trvalejší, než když přebírá od učitele hotové poznatky a ukládá si je do paměti

Setkání s matematikou je určeno:

  • všem lidem od 6 let, bez rozdílu dosažené matematických dovedností, vzdělání
  • všem, kteří se chtějí dozvědět o prostředí Autobusu více a vyzkoušet  si  řešení těchto úloh

 

SRDEČNĚ      ZVEME

Science centrum Vida – 16. 10. 2019

Ve středu  16. 10. 2019  pojedou žáci 1. až 5. ročníku do Brna do science centra Vida. VIDA! science centrum

Odjezd autobusu od školy v 7.50 hod., návrat kolem 16.30 hod..

Vybíráme  120,- Kč na vstupné + výukový program.

Cena dopravy bude známá později.

S sebou: svačinu a pití na celý den, kartičku pojišťovny, sáček pro  případ nevolnosti.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

Sportovní den v pátek 13. 9. 2019

P1350109V pátek 13. 9. 2019 proběhne  na naší škole sportovní den.

V tento den žáci na plavání nepojedou – ( na CPA Delfín probíhá sanitární týden).

Žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení na 7.40 hod., odkud se pak přemístíme na sportovní areál Niva.
S sebou: sportovní oblečení podle počasí, pití, svačinu  a aktovku s   věcmi podle rozvrhu. V případě nepříznivého počasí se budou žáci učit podle rozvrhu

POZOR ZMĚNA V ODJEZDU Z PLAVÁNÍ

POZOR ZMĚNA V ODJEZDU Z PLAVÁNÍ!!

Na plavání se bude odjíždět vždy ráno v 7.30 hod. od školy, z Hostětína z autobusové zastávky v 7.25 hod.

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ!!

Milí žáci, vážení rodiče,

kniha prázdnin a letních dovolených nám nabízí už jen pár řádků poslední kapitoly. Pomalu a jistě se nám otevírá kniha nového školního roku 2019/2020. V naší škole začneme otevírat stránky v pondělí 2. září 2019. Slavnostní zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách  v  7.40 hodin.

Naše nové žáčky – prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů a pana starosty.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

V pondělí se rozejdeme v 8.30 hodin.

V tento den již bude v provozu školní družina od 8.30 do 15.00 hod. Je však nutné dítě přihlásit do pátku 30. 8. 2019 do 12.00 hod. na tel. nebo sms  774 214 139   p.  Kovářové.

Na pondělí  je možno objednat oběd a to přímo u vedoucí kuchyně p. Polanské v MŠ.

Plný provoz školní družiny je zajištěn od úterý 3. září 2019.

Výdej obědů  je zajištěn rovněž od úterý 3. září 2019 pro žáky, které je potřeba přihlásit ke stravování u paní vedoucí Z. Polanské v MŠ.

Myslivecký výlet 21. 6. 2019

Zítra proběhne výšlap na mysliveckou chatu. Vyrážíme od školy, přijďte běžně do školy na první vyučovací hodinu.

S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a vhodnou obuv (půjdeme lesem). Žáci, kteří mají oběd jej dostanou na chatě.

Výchovný koncert Bojkovice

  • Zítra se zúčastníme výchovného koncertu, který se bude konat v Bojkovicích. Odjezd bude v 8:25 vlakem z Pitína. Žáci ať přijdou normálně na 7:40. Nazpátek se pojede buď autobusem, vlakem nebo půjdeme pěšky. S sebou: vhodné oblečení, pití, svačinu a menší obnos peněz.