5. ročník Vlastivěda 21.11.

dodělat pracovní list – informace hledej na internetu v knihách

učit se na test z průmyslové revoluce a textilního průmyslu