Magda Mazuchová

12.11. 4: ročník Dú- okruhy na písemnou práci

Okruhy na písemnou práci z AJ

To be, předložky, čísla od 0 – 100, Have got, SOME/ONE

Okruhy na písemnou práci z Jč

vyjmenovaná slova, slovní druhy – určit, podstatná jména (určit rod, číslo a pád)

Slovesa (osoba, číslo, čas)

spodoba hlásek, bje, vje, stavba slova

Okruhy na písemnou práci z matematiky

Písemné sčítání, odčítání, násobení, indické násobení, příklady se závorkami, šipkové zápisy, pyramidy, dělení se zbytkem, rovnice, lichá a sudá čísla

Geometrie – narýsovat úsečky, trojuhelník , obsah a obvod ve čtvercové síti, šipkový zápis, úhlopříčky

 

11.11. Dú 4: ročník

Jč – U – str. 43 cv. 20 do domácího sešitu

M – test z geometrie -narýsovat trojuhelník

V pátek místo čtení se bude psát test z Angličtiny

V pondělí 18. 11 z ČESKÉHO JAZYKA

V úterý 19. .11. z Matematiky

okruhy budou mít děti zítra

7. 11. 4. ročník Dú

Aj – učit se slovíčka

Na zítřek donést přečtenou knihu

Př – donést vzorek hlíny ( do sáčku), malé sítko, lupu, (kdo má) malou pet lahev

4.11.2019, Dú 4. ročník

Jč – U – str-38 cv. 2 do domácího sešitu , učit se slovní druhy ve čtvrtek bude test na určování slovních druhů

M- donést si geometrii, pravítko, kružítko, ořezanou tužku a sešit do geometrie

Př učit se ve čtvrtek bude test horniny a minerály

Aj – postupně se učit slovíčka

17.10, dú 4. ročník

M ps – str. 15 cv. 4

Jč – Ps str. 19 cv. 5

na zítřek si doneste věci na vystoupení (děti už ví, co kdo má donést)

prosím kdo ještě nedonesl 145kč na dopravu za Vidu ať co nejdříve donese

15.10. dú, 4. ročník

Jč – ps – Str. 17 cv. 1 + naučit se slovní druhy

ve čtvrtek si vezměte angličtinu

zítra jedeme na vidu prosím kdo nedonesl peníze, doneste zítra

budeme vybírat 145kč na autobus na Vidu

Dále příští týden 25. 10 se budou děti fotit na bazénu – cena fotky je 30 kč zaplatíme z třídního fondu

10.10.2019, dú

V pondělí 14.10. pojedeme do Uherského Brodu na dopravní hřiště, Pojedeme vlakem tam i zpět sraz na nádraží bude 7:10 odjezd 7:24. Se sebou si vezměte pouzdro a svačinu. Návrat kolem 12:30.

Ve středu 16. 10 pojedeme na Vidu do Brna informace máte v žákovských knížkách vybíráme zatím 120 Kč

Dú – Jč – ps str. 16 cv. 9

M- U str. 24 cv. 1 do domácího sešitu