Úterý 22. 11. 2022 (2. ročník)

Žáci dnes dostali písemné práce z ČJ a PRV k nahlédnutí.

Prosím o jejich podepsání, abych věděla, že jste je viděli.

Zítra je doneste do školy, budeme na ni psát čtvrtletní diktát.