Písemné práce ČJ, M.

Připomínám termíny závěrečných písemných prací:    český jazyk 11. 6. 2019, diktát 12. 6. 2019

prvouka 12. 6. 2019 – test na téma voda

matematika 13. 6. 2019

Okruhy byly dětem rozdány v minulém týdnu ( viz žákovská knížka).