Učivo 21. 3. 2019

  • Slabikář strana 68 + 69.
  • Písanka strana 29 + 31.