Učivo 15. 5. 2019

  • Písanka strana 32.
  • Čítanka strana 6+7.
  • Matematika strana 50.