ÚKOLY KE KONTROLE – středa 21. 10. 2020

– český jazyk (učebnice str. 23/7 podtrhni povolání (máš ve školním sešitě)
– český jazyk, foto, školní sešit hláskový a slabičný rozbor slov se skupinami dě, tě, ně,… (ze středy)
– matematika. foto, pracovní sešit 12/2, 12/3