DÚ 21.10. 2020, 2. ročník

  • matika PL – 23/4 – A a B (C je dobrovolné na jedničky)
  • do sešitu ČJ-Š udělat „zápis“ – napsat dnešní datum, nadpis SLOVA VÍCEVÝZNAMOVÁ (stejně jako jsme psali synonyma a antonyma) a vybrat si slovo, ke kterému nakreslí obrázky (např. napsat koruna a nakreslit 3 obrázky)