ÚKOLY KE KONTROLE 4. 11. 2020

  • matematika – dělení se zbytkem, násobilkové obdélníky
  • český jazyk – zápis
  • přírodověda – zápis

zápis čj