DISTANČNÍ VÝUKA – středa 4. 11. 2020

  •  online vyučování 8:00h
  • PŘÍRODOVĚDA – zápis, viz obrázek, pročíst si materiály, které jsou poslány

– stačí den před další online výukou (tzn. na úterý)

Horniny a minerályPŘ 1 PŘ 2