První den ve škole

Ve čtvrtek  1. září 2022  zavítalo do naší školy 23 nových dětí, které se chtějí učit číst, psát, počítat, kreslit, cvičit a spoustu dalších dovedností. Tyto děti tak zažily svůj první školní den. Spolu se svými rodiči, prarodiči  se plni očekávání sešly ve své třídě, kde byly přivítány ředitelkou školy a starostou Martinem Zálešákem.  Všichni  noví žáci byli pasování  na prvňáčky naší školy spolu s paní třídní učitelkou Mgr. Marii Lysákovou. Společně přísahali, že se budou pilně učit,  vzorně se do školy připravovat a rodičům dělat samou radost.  Paní učitelka jim slíbila, že se bude o ně  pečlivě starat a bude jim ve všem nápomocná a vstřícná.

Poté proběhla jejich první hodina s paní učitelkou za přítomnosti rodičů, prarodičů.

Všem žáčkům přejeme úspěšný školní rok, spoustu krásných zážitků, nových zkušeností, vědomostí a také kamarádů.

Foto z prvního dne našich prvňáčků zde.

P1540996