DÚ 24.9.2020, 2. ročník

  • čítanka PS – s. 9/7
  • čítanka s. 80 – číst
  • matematika – na volné straně mezi s. 14 a 15 mají děti trénovat kreslit ikony zvířátek – myš, kočku a husu (vzor je nahoře na s. 12)
  • některé děti dostaly papír s instrukcemi k přihlášení na logickou olympiádu