Čtvrtek 24. 9. 2020, 4. ročník DÚ

ČJ – sešit domácí, převeď slova do správného pádu a čísla

AJ – pracovní list str. 3/3, ústně čísla 0 – 20

PŘ – dopiš zápis (kdo nemá)

VL – napiš zápis (zápis je také v programu MS Teams – pokus se ho sám najít v chatu a opiš)

 

PŘÍRODOVĚDA

Hvězdy a souhvězdí

Hvězdy
– zářící objekty na noční obloze
– obrovské kulovité tělesa, která vyzařují velké množství světla a tepla

Souhvězdí
– skupiny hvězd, např. Velký a Malý vůz, Velká medvědice….
Hvězdy
Kometa =Vlasatice
Polárka = Severka

 

VLASTIVĚDA

2. Doba bronzová – období bronzu (cín +měď), 3 500 – 750 př. n. l
– bronzové nástroje, zbraně, šperky
3. Doba železná – období železa, 750 př. n. l. – 0
– 400 př. n. l. příchod Keltů na naše území