Čtvrtek 1. 11. 2018 – domácí úkol – V. třída

M –   1. Narýsuj trojúhelník ABC, kde délka strany AB = 6 cm, BC = 4 cm a strana AC je dvakrát větší než BC.

2. Narýsuj čtverec OPQR, kde strana OP měří 8 cm. Narýsuj jeho úhlopříčky a napiš jaké mají vlastnosti.

– písemná práce -závorky, pořadí operací

 

ČJ – PROBRANÉ UČIVO AŽ PO STR. 21

– zopakovat pravidlo pro oko, ucho

–  přidáno “ davy, tisíce, zástupy proudy, , atd. … lidí   – podmět davy, tisíce, zástupy proudy  a píšeme vždy Y, viz str. 20

– DÚ- nakopírovaný papír

–  v pondělí diktát

 

PŘ –    DÚ – PS  str. 6 / cv. 4 a donést jablko

– písemná práce –  z polní plodiny, zelenina, typy krajin v ČR

 

INF  –  ve středu 7. 11. 2018 se píše test až po vnější zřízení PC.