DÚ 22.10. 2020, 2. ročník

  • pracovní list – obrázky – slova nadřazená a podřazená
  • matika PL – 24/3 – A a C (B a D je opět dobrovolné na jedničky, jsou tam už velká čísla)
  • na zítra nachystat hodiny (snad si je nikdo nenechal ve škole, všichni si je měli sbalit)