DÚ 24. 1. 2020 – 2. ročník

  • Žáci dnes dostali lísteček ohledně informovaného souhlasu. Prosím o podepsání a v pondělí to musí bý bezpodmínečně ve škole.