18.9. Dú 4. třída

ČJ – U – STR. 13 CV. 25 – DO DOMÁCÍHO SEŠITU – jen vypsat chybná slova a určit u nich rod, číslo a pád

zopakovat si mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo,pády) – budu zkoušet

poplatky -SRPŠ – 350KČ

TŘÍDNÍ FOND – 300KČ