Úterý 27. 11.

M – str. 35/1, 36 celá, opakování dělení 3, geometrie značení lomených čar, úsečka – opakování

ČJ – opakování hláskový a slabičný rozbor slova, uč. 37/2, 38/5

ČT – psaní str. 24, 25/3 řádky, 4/7,  čítanka 40, 41